ZDROWIE TO DAR BEZCENNY- DBAJMY O NIE!

 

7 kwietnia  2017r. obchodziliśmy  „Światowy  Dzień  Zdrowia”.

Tematem przewodnim tegorocznej międzynarodowej kampanii wspieranej przez WHO była depresja - choroba dotykająca ludzi w różnym wieku.

Choć pogoda nie zachęcała do spacerów, uczniowie klas I-III  przemaszerowali ulicami Ciechowa niosąc kolorowe kwiaty i transparenty kierujące uwagę mieszkańców na problem depresji.

Pamiętajmy, że radość, przyjaźń,  zgoda, aktywny tryb życia  są czynnikami pomagającymi pokonać  stres i niejedną chorobę.

                  

 

WIECZÓW Z H.CH.ANDERSENEM

 

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.”

                                                                                      Wisława Szymborska

 

30 marca 2017r. klasy 2b, 2c i 3b SP zorganizowały w szkole "Wieczór z Andersenem". Spotkanie rozpoczęto znaną przez wszystkich piosenką "Witajcie w naszej bajce" a jedna z uczennic wyrecytowała wiersz "List do Andersena".

Uczestnicy bajkowego spotkania obejrzeli prezentację multimedialną na temat życia i twórczości Hansa Christiana Andersena  oraz wysłuchali baśni "Brzydkie kaczątko". Utwór stał się inspiracją do rozmowy na temat treści, w tym do zastanowienia się, czy inny to znaczy gorszy. Dzieci kolorowały i układały historyjki obrazkowe, brały udział w zabawach i konkursach wymagających wykazania się znajomością treści bajek i baśni, tych znanych i mniej znanych, rozwiązywały zagadki, rozpoznawały bajkę po rekwizycie oraz po przeczytanym fragmencie utworu.

Spotkanie zakończyło się wspólnie oglądaną animowaną baśnią pt. "Księżniczka na ziarnku grochu" oraz przygotowanym przez rodziców poczęstunkiem.

Dziękujemy  wszystkim rodzicom  oraz pani bibliotekarz za udział w organizacji "Wieczoru z Andersenem".  To spotkanie było doskonałą okazją do rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci. Postanowiliśmy, że w przyszłym roku szkolnym również spotkamy się z jednym z ulubionych bajkopisarzy, a organizacja wieczornych spotkań literackich dla dzieci z młodszych klas stanie się szkolną tradycją.

 

„Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób – CZYTAJMY DZIECIOM!”

                                    

 

 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Kolejny raz obchodziliśmy w szkole Dzień Bezpiecznego Internetu. Koordynatorem tego przedsięwzięcia była pani Grażyna Kotuła. Obchody zaplanowano na cały miesiąc ze względu na ferie zimowe. Zaplanowane inicjatywy zostały zrealizowane dzięki dużemu zaangażowaniu wychowawców, nauczycieli i chętnych uczniów.

W ramach obchodów DBI przeprowadzono m.in. następujące działania:

·       -  debaty szkolne dla klas 4-6 SP i 1-3 G na temat, „Kiedy smartfon, tablet, komputer mogą być niebezpieczne?”  W debatach poruszano tematy uzależnienia, dbania o bezpieczeństwo w sieci i wykorzystania urządzeń teleinformatycznych w szkole. Dyskutowaliśmy o skutkach i zagrożeniach swobodnego dostępu do tych urządzeń i do Internetu.

·       -  plakaty i komiksy przygotowane przez uczniów klasy 4 dotyczące zagrożeń w Internecie. Plakaty wyeksponowano na korytarzu szkolnym, aby przypominały o zasadach bezpiecznego poruszania się w sieci.

·      -   każdy oddział 4-6 SP i 1-3 G przygotował po dwa hasła dotyczące zasad obowiązujących w Internecie w formie rebusów, do rozwiązania dla kolegów i koleżanek z innych klas.

·        - uczniowie klas 1-3 SP na zajęciach komputerowych zapoznali się (z wykorzystaniem kreskówek "Owce w sieci") z zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez dzieci z Internetu, telefonów komórkowych i innych nowych technologii. 

·          -rodzice uczniów klas I otrzymali ulotki dotyczące zasad "Jak zadbać o bezpieczeństwo swego dziecka w sieci".

·         - w klasach 4-6 przeprowadzono quiz on-line ze znajomości zasad bezpieczeństwa w Internecie.

 

SPEKTAKLE TEATRALNE W NASZEJ SZKOLE

Dnia 22.03.2017r. gościliśmy Teatr „Inspiracja” z Krakowa z przedstawieniami dla uczniów.  Najmłodsi odbiorcy z kl. I-III SP obejrzeli spektakl pt. „Psoty nie z tej ziemi”, poznali przykłady niebezpiecznych sytuacji, w których może się znaleźć każde dziecko oraz przykłady prawidłowego zachowania.

Starsi koledzy z  kl. IV-VI SP oglądali sztukę pt. „W krainie bajtów”, a młodzież gimnazjalna - „Pętlę zdarzeń”. W przedstawieniach poruszana była tematyka zagrożenia uzależnieniami wśród młodych osób i ich wpływu na psychikę odbiorcy w procesie kształtowania się osobowości. Był pokazany problem radzenia sobie z przejawami agresji oraz bezkrytycznego przejmowania negatywnych wzorców. Aktorzy demonstrowali sposoby radzenia sobie z przemocą, podkreślali ważność kształtowania umiejętności społecznych, m.in. empatii, rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom innych.

                Spektakle oprócz przekazywania wartościowych treści profilaktycznych był również okazją do bezpośredniego kontaktu z teatrem i aktorami.

Po spektaklu uczniowie wzięli czynny udział w rozmowie, związanej  z tematem przedstawienia. Mogli jeszcze raz wspólnie zastanowić się nad postępowaniem bohaterów, ich motywacją i skutkami niewłaściwych decyzji. Ich żywe reakcje w czasie gry aktorów oraz wypowiedzi po zakończeniu świadczyły o zainteresowaniu prezentowanymi treściami profilaktycznymi.

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

 

Dnia 22 marca obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Wody.  Uczniowie klas 4 i 5 włączyli się w obchody przygotowując plakaty obrazujące tematykę gospodarowania wodą, dbania o jej czystość i sposoby jej oszczędzania oraz problemy dotyczące jej braku w wielu krajach. Na korytarzu szkolnym podczas przerw można było obejrzeć spoty informacyjne: „Woda - Kampania Wodna PAH” i „Kropla wody dla Sudanu Południowego| PAH”. Po projekcji w klasach przeprowadzono rozmowy na temat, „Dlaczego powinniśmy oszczędzać wodę?”. Obejrzane filmy uzmysłowiły wielu uczniom, że miliony ludzi cierpi na brak wody, a my tak nierozważnie nią gospodarujemy i traktujemy wodę, jako nieograniczone dobro i zużywamy jej coraz więcej. Pokazane przez uczniów na rysunkach sposoby oszczędzania wody mogą przynieść korzyść dla naszych portfeli a również dla środowiska, w którym żyjemy.