MegaMisja

Szkoła z MegaMisją.

W roku szkolnym 2016/2017 zaczynamy przygodę z MegaMisją. MegaMisja to nieodpłatny ogólnopolski program edukacyjny dla szkół podstawowych, w których działają świetlice. Adesowany jest  do nauczycieli oraz dzieci w wieku 6-10 lat, które spędzają w nich czas i uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych. Cel progaramu to  podniesienie wiedzy i cyfrowych kompetencji wychowawców świetlic oraz ich uczniów. Dzieci, przeżywając wirtualne przygody w Cyfrowym Laboratorium, wraz z rodzeństwem Kubą i Julką,  uczą się jak bezpiecznie korzystać z internetu.  Łączą naukę z zabawą wykonując ciekawe zadania i zdobywają punkty, które póżniej wymieniane są na nagrody. Dzieci z naszej szkoły nauczyły się już jakie są wiarygodne źródła informacji, wykonały, korzystając z e-przewodników, plakaty reklamujace Sycylię i Islandię, stworzyły swoje nicki i avatary.  Klikajac w ten link:  https://megamisja.pl/  i wpisując nazwę szkoły (Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Zespole Szkół w Ciechowie ) a następnie wybierając Grupę Główną,  można prześledzić nasze dokonania. Zapraszamy!

 

Radosna Szkoła

Plac zabaw

W ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” pod koniec 2010 r. powstał u nas ogólnodostępny teren rekreacyjny, wyposażony w nowe urządzenia zabawowe i elementy małej architektury, przeznaczone dla dzieci we wczesnym wieku szkolnym.

Czytaj więcej...

Cyfrowa Szkoła u Nas

    Szkoła nasza uczestniczy w pilotażowym projekcie „Cyfrowa Szkoła”. Jest to program pilotażowy do Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Realizacja rządowego programu planowana jest na lata 2013-2016..

Czytaj więcej...

Owoce w szkole

Program "Owoce w szkole" wdrażany jest przez Agencję Rynku Rolnego

Realizowany jest w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej.

Celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększanie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania przez działania edukacyjne.

Czytaj więcej...

Doskonałe Mleko dla Szkół

Po pierwsze mleko!
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ciechowie uczestniczą w programie promującym mleko, jako ważny składnik diety każdego człowieka. Dzieci codziennie otrzymują kartonik mleka finansowany przez Unię Europejską.

Czytaj więcej...