Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP

Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych" w Gminie Środa Śląska.

PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH MEN I BENEFICJENTÓW SYSTEMOWYCH. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PIORYTET IX, PODDZIAŁANIE 9.1.2

Czytaj więcej...

szkoła z klasą 2.0

 

Głównym celem projektu „Szkoła z klasą 2.0” jest wspólne wypracowanie  nauczycieli i uczniów zasad  korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach. Realizowanie wraz z uczniami projektów edukacyjnych z wykorzystaniem takich technologii, rozwijających umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Program jest realizowany w ramach prowadzonej od ośmiu lat” akcji „Szkoła z klasą”.

Czytaj więcej...

opowiem ci o wolnej Polsce

 

   „Opowiem ci o wolnej Polsce”

- Spotkania młodzieży ze świadkami historii. 


       Program Centrum  Edukacji Obywatelskiej, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Instytutu Pamięci Narodowej. W ramach tego projektu uczniowie przeprowadzają wywiady z osobami, które brały aktywny udział w życiu politycznym i społecznym Polski w latach 1939-1989, sprzeciwiając się obowiązującym systemom władzy.  W roku szkolnym 2009/2010 jest szczególna edycja programu przypadająca na rok  konstytutywnych dla naszej historii rocznic  20 obrad Okrągłego Stołu oraz 70 wybuchu II wojny światowej.

Czytaj więcej...

akademia uczniowska

 

Akademia Uczniowska to program Centrum Edukacji Obywatelskiej, który opiera się przede wszystkim na prowadzeniu zajęć dodatkowych w postaci szkolnych kół naukowych z zakresu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych. Podczas zajęć gimnazjaliści planują i przeprowadzają, zgodnie z procedurą naukową, obserwacje, eksperymenty i projekty zespołowe.  

Czytaj więcej...