Organizacja roku szkolnego

​                    I okres trwa od 1 września 2020 r. do 7 lutego 2021 r.

II okres trwa od 8 lutego 2021 r. do 25 czerwca 2021 r.

Lp.

Wydarzenie

Data

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

1 września 2020 r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2020 r. -

3 stycznia 2021 r.

3

Termin powiadamiania o niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych za I okres

22 grudnia 2020 r. 

4

Termin powiadamiania o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych

22 grudnia 2020 r. 

5

Rada klasyfikacyjna za I okres

3 lutego 2021 r.

6

Ferie zimowe

    4 - 17 stycznia        2021 r.

7

Egzamin ósmoklasisty

j. polski

 

matematyka

 

język obcy nowożytny

 

25 maja 2021 r.

 

26 maja 2021 r.

 

27 maja 2021 r.

9

Wiosenna przerwa świąteczna

 1-6 kwietnia 2021r.

10

Termin powiadamiania o niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych za rok szkolny 2020/2021

21 maja 2021 r.

11

Termin powiadamiania o rocznych ocenach klasyfikacyjnych

14 czerwca 2021 r.

12

Rada klasyfikacyjna za rok szkolny 2019/2020

21 czerwca 2021 r.

13

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

14

Wakacje

26 czerwca -
31 sierpnia 2020 r.

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 w dniach:

 

25,26,27 maja 2021r. - wtorek, środa, czwartek

4 czerwca 2021r. - piątek

24 czerwca 2021r. - czwartek

 

We wszystkie dni dodatkowo wolne od zajęć lekcyjnych szkoła prowadzi  zajęcia opiekuńcze w godzinach 7.00-16.00.