organizacja roku szkolnego

​                    I okres trwa od 3 września 2018 r. do 25 stycznia 2019 r.

II okres trwa od 11 lutego 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.

Lp.

Wydarzenie

Data

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

3 września 2018 r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2018 r.

3

Termin powiadamiania o niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych za I okres

21 grudnia 2018 r. 

4

Termin powiadamiania o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych

7 stycznia 2019 r. 

5

Rada klasyfikacyjna za I okres

21 stycznia 2019 r.

6

Ferie zimowe

 
  28 stycznia - 10 lutego 2019 r.

7

Egzamin gimnazjalny w klasie III

część humanistyczna

 

część matematyczno – przyrodnicza

 

część językowa

środa

10 kwietnia 2019 r.

czwartek

19 kwietnia 2019 r.

piątek

20 kwietnia 2019 r.

9

Wiosenna przerwa świąteczna

 18-23 kwietnia 2019r.

10

Termin powiadamiania o niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych za rok szkolny 2018/2019

17 maja 2019 r.

11

Termin powiadamiania o rocznych ocenach klasyfikacyjnych

3 czerwca 2019 r.

12

Rada klasyfikacyjna za rok szkolny 2018/2019

17 czerwca 2019 r.

13

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

14

Wakacje

22 czerwca -
31 sierpnia 2019 r.

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

      2 listopada 2018  r.  - (piątek)

            12 kwietnia 2019 r.- (piątek)

            17 kwietnia 2019 r. - (środa)

            2 maja 2019 r.  - (czwartek)

            19 czerwca 2019 r. - (środa)

We wszystkie dni dodatkowo wolne od zajęć lekcyjnych szkoła prowadzi  zajęcia opiekuńcze w godzinach 7.00-16.00.