Podręczniki dla Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2018/2019

 

 

klasa II klasa III klasa IV klasa V klasa VI klasa VII klasa VIII

Podręczniki dla klasy I szkoły podstawowej - rok szkolny 2018/2019 

WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA OPRÓCZ RELIGII ZAPEWNIA SZKOŁA

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Religia

 

 

Elżbieta Kondrak, Dariusz Krupiński, Jerzy Snopek; Red. ks. dr Krzysztof Mielnicki

 

 

Żyjemy w Bożym świecie. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej

Wydawnictwo JEDNOŚĆ

 

AZ-11-01/12-KI-1/12

Edukacja wczesnoszkolna

 

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka - Nowak

Elementarz odkrywców

Nowa Era

790/1/2017

​790/2/2017

Język angielski

Tessa Lochowski, Cristiana Bruni

New English Adventure 

 

Pearson

819/1/2017

powrót

 

Podręczniki dla klasy II szkoły podstawowej - rok szkolny 2018/2019

WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA OPRÓCZ RELIGII ZAPEWNIA SZKOŁA

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Religia

 

Ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak

 

Kochamy Pana Jezusa i karta pracy do religii

Wydaw. Św. Wojciecha, Poznań

AZ-12-01/10-PO-1/12

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 2. Semestr 1. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Część 1-2. Edukacja matematyczna. Część 1

 

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 2. Semestr 2. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Część 3-4. Edukacja matematyczna. Część 2

 

Nowa Era Spółka z o.o.

790/3/2018

 

 

 

 

 

790/4/2018

Język angielski

Viv Lambert,
Anne Worrall, Arek Tkacz

New English Adventure 2. Podręcznik Poziom 2

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

819/2/2018

powrót

 

Podręczniki dla klasy III szkoły podstawowej - rok szkolny 2018/2019

WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA OPRÓCZ RELIGII ZAPEWNIA SZKOŁA

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Edukacja wszesnoszkolna

Maria Lorek,
Monika Zatorska,

 

 

Agata Ludwa,
Maria Lorek

Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Cześć 1-4

Nasza szkoła. Matematyka.  Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Cześć 1-4

 

Zlecenie MEN

 

Rok dopuszczenia 2016

 

 

 

Język angielski

Viv Lambert,
Anne Worrall

New English Adventure 3.

Pearson  Central Europe Sp. z o.o.

680/3/2015

Religia

ks. prof. J. Szpet,
D. Jackowiak

Przyjmujemy Pana Jezusa – podręcznik i karty pracy.

Wydaw. Św. Wojciecha, Poznań

AZ-13-01/10-PO-1/13

 

powrót

 

Podręczniki dla klasy IV szkoły podstawowej - rok szkolny 2018/2019

WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA OPRÓCZ RELIGII ZAPEWNIA SZKOŁA

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo    

Nr dopuszczenia

Historia  Tomasz Małkowski Podróże w czasie. Historia 4. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 829/1/2017
Język angielski Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz

English Class A1

Pearso  840/1/2017
Język polski Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska

Jutro pójdę w świat 4 Podręcznik do języka polskiego

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 868/1/2017
Matematyka Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki Matematyka z plusem  4. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 780/1/2017
Muzyka Teresa Wójcik Muzyka. Podręcznik do klasy 4 MAC Edukacja 909/1/2017
Plastyka Anna Przybyszewska - Pietrasiak Plastyka 4. Podręcznik do szkoły podstawowej Operon 842/1/2017
Przyroda Maria Marko – Worłowska, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfar Tajemnice przyrody Nowa Era 863/2017
Informatyka Grażyna Koba Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV MiGra 806/1/2017
Technika Bogumiła Bogacka-Osińska, Danuta Łazuchiewicz Bądź bezpieczny na drodze. Technika. Karta rowerowa. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 850/1/2017

Religia

ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek

Miejsce pełne BOGActwa. Podręcznik o religii dla klasy IV szkoły podstawowej i karta pracy.

Wydawnictwo JEDNOŚĆ

AZ-21-02/12-KI-1/12

powrót

 

Podręcznik dla klasy V szkoły podstawowej - rok szkolny 2018/2019

WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA OPRÓCZ RELIGII ZAPEWNIA SZKOŁA

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Historia i społeczeństwo

Tomasz Małkowski

Podróże w czasie. Historia 5. Podręcznik do klasy piątej szkoły podstawowej

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

829/2/2018

Informatyka

Grażyna Koba

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa V

MiGra

 

Język angielski

Jayne Croxford, Graham Fruen, Arek Tkacz
English Class A1+

Pearson  Central Europe Sp. z o.o.

840/2/2018

Język polski

Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska

Jutro pójdę w świat. Szkoła podstawowa. Klasa 5.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

868/2/2018

Matematyka

Dobrowolska M., Jucewicz M.,
Karpiński M.,
Zarzycki P.

 Matematyka z plusem 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

780/2/2018

Muzyka

Teresa Wójcik

Muzyka. Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej

Grupa MAC S.A.

909/2/2018

Plastyka

Anita Przybyszewska-Pietrasiak

Plastyka 5. Podręcznik dla szkoły podstawowej

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

 

Geografia 

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz 

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej 

Nowa Era Sp. z o.o. 

906/1/2018 

Biologia

Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nowa Era Sp. z o.o.

844/1/2018

Religia

ks.  prof. Jan Szpet,
D. Jackowiak

Wierzę w Boga.

Wydaw. Św. Wojciecha

 AZ-22-01/10-PO-1/12

Technika Ewa Bubak, Ewa Królicka, Marcin Duda
Technika na co dzień. Technika. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasy 4-6 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 850/2/2017

powrót

 

Podręczniki dla klasy VI szkoły podstawowej - rok szkolny 2018/2019

WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA OPRÓCZ RELIGII ZAPEWNIA SZKOŁA

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Historia i społeczeństwo

Grzegorz Wojciechowski

 

 

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla kl. VI SP.

Nowa Era

443/3/2014

Język angielski

Erika Stiles, Sandy Zervas, Brian Abbs,
Ingrid Freebairn

Today! 3 Podręcznik wieloletni

Person Central Europe Sp. z o.o.

669/3/2015

Język polski

Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska

Jutro pójdę w świat.  Klasa 6

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

417/3/2014

Matematyka

Dobrowolska M., Jucewicz M., Karpiński M.,  Zarzycki P.

Nowa Matematyka z plusem 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

773/3/2016

Plastyka

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Do dzieła! 6

Nowa Era

326/2/2011/2015

Przyroda

Marcin Braun, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski

Na tropach przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Nowa Era  554/2/2013/2015

Religia

ks. prof. J. Szept,
 D. Jackowiak

Wierzę w Kościół i karta pracy.

Wydawnictwo Św. Wojciech

AZ-23-01/10-PO-2/13

 

Muzyka

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

I gra muzyka. Podręcznik do muzyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Nowa Era

569/2012/2015

Zajęcia komputerowe

Michał Kęska

Lubię to! 6   Nowa Era 729/2/2016
Zajęcia techniczne Lech Łabecki,
Marta Łabecka
Jak to działa? 6 Nowa Era  295/3/2010/2016

powrót

Podręczniki dla klasy VII szkoły podstawowej - rok szkolny 2018/2019

WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA OPRÓCZ RELIGII ZAPEWNIA SZKOŁA

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszcz
Biologia Małgorzata Jefimow Puls życia. Podręcznik do klasy siódmej szkoły podstawowej  Nowa Era 844/4/2017
Chemia

Jan Kulawiak,
Teresa Kulawik,
Maria Litwin

Chemia Nowej Ery. Podręcznik do klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era 785/1/2017
Fizyka Grażyna Francuz-Ornat,
Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska
Spotkania z fizyką. Podręcznik do klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era

885/1/2017

Geografia Roman Malarz Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era 906/3/2017
Historia Tomasz Małkowski Podróże w czasie. Historia 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 829/4/2017
Religia J. Szpet,
D. Jackowiak
Spotkanie ze słowem. Podręcznik Wydawnictwo Św. Wojciecha, Poznań AZ-31-01/10-PO-1/11
Informatyka Grażyna Koba Lubię to! 7 Nowa Era 847/4/2017
Język polski

Witold Bobiński

Zofia Czerniecka-Rodzik

Świat w słowach i obrazach.

Gramatyka i stylistyka. 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

 

868/4/2017 

865/6/2017

Język angielski

Carolyn Barraclough, Suzanne Gaynor, Arek Tkacz

Bob Hastings, Stuart McKinlay, Arek Tkacz

 

English Class B1

 

English Class A2+

 

Pearson

840/5/2017

840/4/2017

Język niemiecki Ewa Kościelniak-Walewska, Małgorzata Kosacka Meine Deutschour Nowa Era 838/1/2017
Matematyka pod redakcją Małgorzaty Dobrowolska Matematyka z plusem 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 780/4/2017
Muzyka Teresa Wójcik Muzyczny świat. Podręcznik do klasy 7 MAC Edukacja 909/4/2017
Plastyka Anita Przybyszewska - Pietrasiak Plastyka 7. Podręcznik do szkoły podstawowej Operon 842/4/2017

powrót

Podręczniki dla klasy VIII szkoły podstawowej - rok szkolny 2018/2019

WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA OPRÓCZ RELIGII ZAPEWNIA SZKOŁA

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszcz
Biologia Beata Sagin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej  Nowa Era 844/3/2018
Chemia

Jan Kulawiak,
Teresa Kulawik,
Maria Litwin

Chemia Nowej Ery. Podręcznik do klasy ósmej szkoły podstawowej Nowa Era 785/2/2018
Fizyka Grażyna Francuz-Ornat,
Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska
Spotkania z fizyką. Podręcznik do klasy ósmej szkoły podstawowej Nowa Era

885/2/2017

Geografia Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej Nowa Era 906/4/2018
Historia Tomasz Małkowski Podróże w czasie. Historia 8. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe  
Religia Ks. J. Szpet,
 
Aby nie ustać w drodze Wydawnictwo Św. Wojciecha, Poznań AZ-32-01/10-PO-1/12
Informatyka Grażyna Koba Lubię to!  Podręcznik do informatyki dla klasy 8 szkoły podstawowej Nowa Era 847/5/2017
Język polski

Witold Bobiński

 

 

Zofia Czerniecka-Rodzik

Świat w słowach i obrazach. Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8

Gramatyka i stylistyka. Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

 

868/5/2017 

 

 

865/7/2017

Język agielski

Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowes

 

Repetytorium ósmoklasisty 

Macmillan Polska Sp. z o.o.

 

 

Język niemiecki Ewa Kościelniak-Walewska Meine Deutschour. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 8 szkoły podstawowej Nowa Era 838/2/2018
Matematyka Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka Matematyka z plusem 8. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 780/5/2018
Wiedza o społeczeństwie Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej Nowa Era Sp. z o.o. 874/2017
Edukacja dla bezpieczeństwa Bogusława Breitkopf, Dariusz Czyżow Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 923/2018

powrót