Podręczniki dla Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2019/2020

 

 

klasa I, klasa II klasa III klasa IV klasa V klasa VI klasa VII klasa VIII

Podręczniki dla klasy I szkoły podstawowej - rok szkolny 2020/2021

   WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA OPRÓCZ RELIGII ZAPEWNIA SZKOŁA

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Religia

 

 

ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Jerzy Snopek

 

 

Poznaję Boży świat. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej

Wydawnictwo JEDNOŚĆ

 

AZ-11-01/18-KI-4/20

Edukacja wczesnoszkolna

 

Elżbieta Kacprzak, Anna Łagodzińska, Małgorzata Ogrodowczyk, Grażyna Wójcicka, Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

Seria Wielka przygoda. Podręcznik. Klasa 1. Edukacja polonistyczna, społeczna, przyrodnicza i matematyczna.

Nowa Era sp. z o.o.

1088/1/2020

 

 

 

 

 

 

 

​790/2/2017

Język angielski

Tessa Lochowski, Cristiana Bruni

New English Adventure I - Poziom 1

 

PearsonCentral Europe sp. z o.o.

819/1/2017

powrót

 

Podręczniki dla klasy II szkoły podstawowej - rok szkolny 2020/2021

WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA OPRÓCZ RELIGII ZAPEWNIA SZKOŁA

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Religia

 

Elżbieta Kondrak, Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek, Red. ks. J. Czerkawski

 

Idziemy do Jezusa

Wydawnictwo JEDNOŚĆ

AZ-12-01/12-KI-3/12

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 2. Semestr 1. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Część 1-2. Edukacja matematyczna. Część 1

 

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 2. Semestr 2. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Część 3-4. Edukacja matematyczna. Część 2

 

Nowa Era Spółka z o.o.

790/3/2018

 

 

 

 

 

790/4/2018

Język angielski

Viv Lambert,
Anne Worrall, Arek Tkacz

New English Adventure 2. Podręcznik Poziom 2

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

819/2/2018

powrót

 

Podręczniki dla klasy III szkoły podstawowej - rok szkolny 2020/2021

WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA OPRÓCZ RELIGII ZAPEWNIA SZKOŁA

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Edukacja wczesnoszkolna

 

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień,  Joanna Winiecka - Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil,

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 3. Semestr 1. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Część 1-2. Edukacja matematyczna. Część 1

 

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 3. Semestr 2. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Część 3-4. Edukacja matematyczna. Część 2

 

Nowa Era Spółka z o.o.

 

790/5/2019

 

 

 

 

 

790/6/2019

 

 

 

Język angielski

Tessa Lochowski, Anne Worall

New English Adventure 3.

Pearson  Central Europe Sp. z o.o.

819/3/2019

Religia

Elżbieta Kondrak, Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek, Red.ks.J. Czerkawski

Jezus jest z nami.

Wydawnictwo JEDNOŚĆ

AZ-13-01/12-KI-4/13

 

powrót

 

Podręczniki dla klasy IV szkoły podstawowej - rok szkolny 2020/2021

WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA OPRÓCZ RELIGII ZAPEWNIA SZKOŁA

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo    

Nr dopuszczenia

Historia  Tomasz Małkowski Podróże w czasie. Historia 4.Podręcznik do klasy 4 szkoły podstawowej
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o.
829/1/2017
Język angielski Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz

English Class A1

Pearson Central Europe Sp. z o.o.
840/1/2017
Język polski Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska

Jutro pójdę w świat. Język polski.  Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
868/1/2017
Matematyka Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki Matematyka z plusem  4. Podręcznik do klasy 4 szkoły podstawowej
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 780/1/2017
Muzyka Teresa Wójcik Muzyka. Podręcznik do klasy 4 szkoły podstawowej
Grupa MAC S.A.
909/1/2017
Plastyka Anna Przybyszewska - Pietrasiak Plastyka 4. Podręcznik do szkoły podstawowej Wydawnictwo Pedagogiczne Operon sp. z o.o.
842/1/2017
Przyroda Maria Marko – Worłowska, Feliks Szlajfar, Joanna Stawarz,
Tajemnice przyrody. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej.
Nowa Era Sp. z o.o.
863/2019/z1
Informatyka Grażyna Koba Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV MiGra 806/1/2020
Technika Bogumiła Bogacka-Osińska, Danuta Łazuchiewicz Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4-6.
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
850/1/2017

Religia

ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak,

Miejsce pełne BOGActwa. Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej.

Wydawnictwo JEDNOŚĆ

AZ-21-02/12-KI-1/12

powrót

 

Podręcznik dla klasy V szkoły podstawowej - rok szkolny 2020/2021

WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA OPRÓCZ RELIGII ZAPEWNIA SZKOŁA

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Historia

Tomasz Małkowski

Historia 5. Podręcznik do klasy piątej szkoły podstawowej

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o.

 

829/2/2018

Informatyka

Grażyna Koba

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa V

MiGra

806/2/2018

Język angielski

Jayne Croxford, Graham Fruen, Arek Tkacz
English Class A1+

Pearson  Central Europe Sp. z o.o.

840/2/2018

Język polski

Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska

Jutro pójdę w świat. Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 5.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne  S.A.

868/2/2018

Matematyka

Dobrowolska M., Jucewicz M.,
Karpiński M.,
Zarzycki P.

 Matematyka z plusem 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k

780/2/2018

Muzyka

Teresa Wójcik

Muzyka. Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej

Grupa MAC S.A.

909/2/2018

Plastyka

Anita Przybyszewska-Pietrasiak

Plastyka 5. Podręcznik dla szkoły podstawowej

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

842/2/2018

Geografia 

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz 

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej 

Nowa Era Sp. z o.o. 

906/1/2018 

Biologia

Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nowa Era Sp. z o.o.

844/1/2018

Religia

ks.  dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Spotkania uBOGAcające. Podręcznik do religii dla klasy 5 szkoły podstawowej.

Wydawnictwo JEDNOŚĆ

 AZ-22-02/12-KI-1/13

Technika Ewa Bubak, Ewa Królicka, Marcin Duda
Technika na co dzień. Technika. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasy 4-6 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 850/2/2017

powrót

 

Podręczniki dla klasy VI szkoły podstawowej - rok szkolny 2020/2021

WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA OPRÓCZ RELIGII ZAPEWNIA SZKOŁA

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Historia

Tomasz Małkowski

 

 

Historia 6. Podręcznik dla klasy szóstej  szkoły podstawowej

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k

829/3/2019

Język angielski

Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz

English Class A2

Person Central Europe Sp. z o.o.

840/3/2019

Język polski

Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska

Jutro pójdę w świat. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

868/3/2019

Matematyka

Dobrowolska M., Jucewicz M., Karpiński M.,  Zarzycki P.

Matematyka z plusem 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Sp. o.o. sp. k

780/3/2019

Plastyka

Anita Przybyszewska-Pietrasiak

Plastyka 6. Podręcznik dla szkoły podstawowej

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

842/3/2019

Biologia

Joanna Stawarz

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej

Nowa Era Sp. z o.o. 844/2/2019

Religia

ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Tajemnica  BOGAtego życia

Wydawnictwo JEDNOŚĆ

AZ-23-02/12-KI-3/14

 

Muzyka

Teresa Wójcik

Muzyka. Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej

Grupa MAC S.A.

909/3/2019

Informatyka

Grażyna Koba

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej Klasa VI MiGra
806/3/2019
Technika Ewa Bubak, Ewa Królicka, Marcin Duda Technika na co dzień. Technika. Podręcznik. szkoła Podstawowa Klasy 4-6 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 850/2/2017
Geografia Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej Nowa Era Spółka      z o.o. 906/2/2019

powrót

Podręczniki dla klasy VII szkoły podstawowej - rok szkolny 2020/2021

WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA OPRÓCZ RELIGII ZAPEWNIA SZKOŁA

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszcz
Biologia Małgorzata Jefimow Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej  Nowa Era sp. z o.o. 844/3/2020/z1
Chemia

Jan Kulawiak,
Teresa Kulawik,
Maria Litwin

Chemia Nowej Ery. Podręcznik do klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era sp. z o.o 785/1/2017
Fizyka Grażyna Francuz-Ornat,
Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska
Spotkania z fizyką. Podręcznik do klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era sp. z o.o

885/1/2017

Geografia Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał Planeta Nowa. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era sp. z o.o 906/3/2019/z1
Historia Tomasz Małkowski Podróże w czasie. Historia 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Sp. z o.o. sp. k 829/4/2017
Religia ks. prof. Jan  Szpet,
Danuta Jackowiak
Spotkanie ze słowem. Wydawnictwo Św. Wojciecha, Poznań AZ-31-01/10-PO-1/11
Informatyka Grażyna Koba Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 7 szkoły podstawowej
Nowa Era Sp. z o.o. 847/4/2020/z1
Język polski

Witold Bobiński

 

 

Zofia Czarniecka - Rodzik

 

Świat w słowach i obrazach. Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. klasa 7.

 

Gramatyka i stylistyka. Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. klasa 7

 

 

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

 

868/4/2017 

 

 

 

865/6/2017

 

Język angielski

Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles

 

Repetytorium ósmoklasisty -  część 1

 

Macmillan Polska Sp. z o.o.

1100/1/2020

Język niemiecki Ewa Kościelniak-Walewska
Deutschtour FIT. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 7 szkoły podstawowej.
Nowa Era Spółka       z o.o. 1096/1/2020
Matematyka Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka Matematyka z plusem 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Sp. z o.o. 780/4/2017
Muzyka Teresa Wójcik Muzyka. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej.
Grupa MAC S.A. 909/4/2020/z1
Plastyka Anita Przybyszewska - Pietrasiak Plastyka 7. Podręcznik do szkoły podstawowej Operon 842/4/2017

powrót

Podręczniki dla klasy VIII szkoły podstawowej - rok szkolny 2020/2021

WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA OPRÓCZ RELIGII ZAPEWNIA SZKOŁA

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszcz
Biologia Beata Sagin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej  Nowa Era Sp. z o.o. 844/3/2018
Chemia

Jan Kulawiak,
Teresa Kulawik,
Maria Litwin

Chemia Nowej Ery. Podręcznik do klasy ósmej szkoły podstawowej Nowa Era Sp. z o.o. 785/2/2018
Fizyka Grażyna Francuz-Ornat,
Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska
Spotkania z fizyką. Podręcznik do klasy ósmej szkoły podstawowej Nowa Era Sp. z o.o.

885/2/2018

Geografia Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej Nowa Era Sp. z o.o. 906/4/2018
Historia Tomasz Małkowski Podróże w czasie. Historia 8. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Sp. z o.o. 829/5/2018
Religia Ks. Jan  Szpet, Danuta Jackowiak
 
Aby nie ustać w drodze Wydawnictwo Św. Wojciecha, Poznań AZ-32-01/10-PO-1/12
Informatyka Grażyna Koba Lubię to!  Podręcznik do informatyki dla klasy 8 szkoły podstawowej Nowa Era 847/5/2017
Język polski

Witold Bobiński

 

 

Zofia Czerniecka-Rodzik

Świat w słowach i obrazach. Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8

Gramatyka i stylistyka. Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

 

865/5/2018

 

 

865/7/2018

Język agielski

Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowes

 

Repetytorium ósmoklasisty - podręcznik do języka angielskiego

Macmillan Polska Sp. z o.o.

 925/2018

 

Język niemiecki Ewa Kościelniak-Walewska Meine Deutschour. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 8 szkoły podstawowej Nowa Era Sp. z o.o. 838/2/2018
Matematyka Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka Matematyka z plusem 8. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Sp. z o.o. sp. k 780/5/2018
Wiedza o społeczeństwie Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej Nowa Era Sp. z o.o. 874/2017
Edukacja dla bezpieczeństwa Bogusława Breitkopf, Dariusz Czyżow Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 923/2018
         

powrót