samorząd szkolny

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CIECHOWIE

 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przewodnicząca           Agnieszka Rodzik

Z-ca przewodniczącej  Wiktor Prokop

Sekretarz                    Natalia Marciniak, Marlena Dudzińska

Skarbnik                     Nikola Radecka

 

Poczet sztandarowy     Szymon Rajczakowski, Natalia Marciniak, Karolina Kołaczyńska.

                               

Opiekun samorządu  Marzena Cidyło, Karolina Hołowiak - Charęza

 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019

 

Plan został opracowany na podstawie:

·         wniosków wynikających z realizacji planu w ubiegłym roku szkolnym,

·         szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,

·         statutu Szkoły,

·         regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

 

Założenia na rok szkolny 2018/2019

·         Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;

·         Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły ;

·         Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;

·         Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;

·         Kształtowanie postaw patriotycznych, wychowanie do wartości;

 

Termin

Zadania

Formy realizacji

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

Wybory SU

Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego

·         przypomnienie  zasad pracy i  opracowanie regulaminu SU;

·         wpisanie propozycji zgłaszanych przez ;przedstawicieli samorządu do planu pracy;

·         przedstawienie planu pracy SU Dyrekcji Szkoły;

·         Zagospodarowanie tablicy SU;

Dzień Chłopaka

·         dyskoteka szkolna

 

Dzień Tabliczki Mnożenia.

·         Umieszczenie działań matematycznych  na drzwiach sal.

październik

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Okładka śpiewnika

·         Uroczysta akademia przygotowana przez kl. 5a,3G, 2b

 

·          TK- okładka śpiewnika (dwie w każdej klasie)

Światowy Dzień Uśmiechu

·         TK - ,,uśmiechnięte” plakietki  - wszyscy uczniowie w klasie

Listopad

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

·         TK-  cytaty, sentencje o tolerancji

Dzień Niepodległości

·         Uroczysta Wieczornica, kl.4b, 7a, 5b, 1b

·         TK-pomysłowe kotyliony w barwach biało-czerwonych+ kotylion na wystawkę            

Grudzień

Boże Narodzenie

Tradycje świąteczne

·         Uroczysta akademia z okazji Bożego Narodzenia przygotowana przez uczniów klas  4c,8, 2a

·         TK- wystrój klas +nakrycie stołu wigilijnego

·         TK- konkurs na najciekawszy łańcuch – 3m

 

Święto Szkoły

·         Uroczysta akademia – Święto Szkoły – przygotowują klasy  5c, 4a ,3  chętni uczniowie

Dzień Wolontariusza

·         Sprzedaż ciast i ozdób na Boże Narodzenie

Styczeń

 

 

 

·         TK – Dzień kolorowych skarpetek

 

Zabawa karnawałowa

·         organizacja dyskoteki

Luty

Walentynki

 

·         przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe;

·         doręczanie korespondencji walentynkowej;

·         czerwone serduszka dla każdego ucznia - SU

 

·         TK – Język angielski na co dzień – plakaty.

Marzec

Dzień Wiosny

·         Przygotowanie imprezy ogólnoszkolnej:

Kwiecień

Dzień Humoru

·         TK – Dzień śmiesznej  fryzury.

·         TK - dowcipy o szkole

Dzień Ziemi

·         TK-Ubieramy się na zielono

·         TK - Dekalog Ekologa

Maj

3 maja

·         Uroczysta akademia- 7b, 6, 1a

·         TK-chorągiewki w barwach biało-czerwonych+ jedna na wystawę.

·         TK – Dzień szalonego fotografa.- zabawne zdjęcie klasy.

 

Czerwiec

 

Dzień Dziecka

 

·         Impreza ogólnoszkolna

Podsumowanie pracy SU  za rok szkolny 2018/2019

·         podsumowanie działalności SU  i przygotowanie sprawozdania;

·         opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.

 

Prace w ciągu roku szkolnego:

·         organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego,

·         dyskusje o problemach klasowych i sposobach ich rozwiązywania, spotkanie z wicedyrektorem,

·         współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas,

·         prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego,

·         udział w akcjach charytatywnych – zbieranie nakrętek, loteria z fantami,

·         współudział w uroczystościach szkolnych,

·         organizacja dyskotek.

NAGRODA W TURNIEJU KLAS – puchar przechodni oraz kosz owoców i słodkości – wręczenie przez przewodniczącego SU podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.