samorząd szkolny

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ZESPOLE SZKÓŁ W CIECHOWIE

 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przewodnicząca           Bartosz Mękarski

Z-ca przewodniczącej   Miłosz Włodarczyk

Sekretarz                    Agnieszka Rodzik

 

Poczet sztandarowy     Miłosz Włodarczyk, Maciej Buksa, Bartosz Mękarski,

                                 Julia Pliszka, Sylwia Walaszczyk, Aleksandra Balawender,

                                 Aleksandra Marcinowska, Leah Prymas

 

Opiekun samorządu    Edyta Dynda, Karolina Hołowiak - Charęza

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/17