samorząd szkolny

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CIECHOWIE

 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przewodnicząca           Agnieszka Rodzik

Z-ca przewodniczącej   Aurelia Moroz

Sekretarz                    Natalia Marciniak, Marlena Dudzińska

Skarbnik                     Nikola Radecka

 

Poczet sztandarowy     Maciej Wielgosiewicz, Julia Gutowska, Wiktoria Nawrocka

                                

 

Opiekun samorządu    Edyta Dynda, Karolina Hołowiak - Charęza

 

​Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/18