samorząd szkolny

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CIECHOWIE

 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przewodnicząca           Agnieszka Rodzik

Z-ca przewodniczącej  

Sekretarz                    Natalia Marciniak, Marlena Dudzińska

Skarbnik                     Nikola Radecka

 

Poczet sztandarowy     Szymon Rajczakowski, Natalia Marciniak, Karolina Kołaczyńska.

                                

 

Opiekun samorządu  Marzena Cidyło, Karolina Hołowiak - Charęza

 

​Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/19