Samorząd szkolny

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CIECHOWIE

 

 

 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przewodniczący           Jakub Abel

Z-ca przewodniczącej   Patrycja Prokop

Sekretarz                    Aniela Przystał

 

 

Poczet sztandarowy  Julia Olejnik, Natalia Dura, Jakub Abel, Zofia Marcinkowska,

                              Amelia Matuszewska, Michał Maziarczyk.

                                                 

Opiekun samorządu  Marzena Cidyło, Karolina Hołowiak - Charęza

 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020

Plan został opracowany na podstawie:

·         wniosków wynikających z realizacji planu w ubiegłym roku szkolnym;

·         Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego;

·         Statutu Szkoły;

·         Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

Założenia na rok szkolny 2019/2020

·         Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;

·         Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły ;

·         Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;

·         Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;

·         Kształtowanie postaw patriotycznych, wychowanie do wartości;

·         Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych.

Termin

Zadania

Formy realizacji

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

Wybory SU

Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego

 

 

·         Wybory uczniów do SU;

·         Przypomnienie  regulaminu SU;

·         Wpisanie propozycji zgłaszanych przez  przedstawicieli samorządu do planu pracy;

·         Opracowanie planu  pracy ;

·         Przedstawienie planu pracy SU Dyrekcji Szkoły;

·         Zagospodarowanie tablicy SU;

·         Zapoznanie z konkursem RR ,,Uczeń z wielką klasą”;

·         Udział w programie „Wiem i działam” (wolontariat);

·         Zapoznanie z Planem Doradztwa Zawodowego;

·         Dyskoteka z okazji Dnia Chłopca.

 

październik

ŚDTM

·         Dzień Tabliczki Mnożenia.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

·         Impreza ogólnoszkolna  - projekt czytelniczy – gry planszowe dotyczące lektur.

·         Akademia – kl. kl.6a, 7a, 3b

 

·         TK- gazetka w klasie  - Doradztwo zawodowe

·         Ślubowanie klas pierwszych z udziałem Pocztu sztandarowego;

·         Udział w akcji „Kasztanobranie 2019”,

·         TK – Projekt czytelniczy – plakat reklamujący książki z wykorzystaniem  nowoczesnych technologii.

Listopad

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

·          TK – gazetka w klasie – Dzień Tolerancji;

·         TK – Dzień Postaci z Bajek  - przebieramy się za postacie z bajek.

Dzień Niepodległości

·         TK – plakaty ,,Nasza ojczyzna”;

·         Akademia kl.8b, 4b,5c, 3a

 Andrzejki w naszej szkole

·         Wróżby na długiej przerwie.

Grudzień

Tradycje świąteczne

·         TK- napisanie piosenki o tematyce świąteczno-zimowej do melodii piosenki pt.: ,,Zima, zima, zima”;

·         TK – największa, pomysłowa  kartka  .świąteczna

Boże Narodzenie

 

·         Akademia – 4a, 1a,1b

·         Uroczysta akademia – Święto Szkoły .

Święto Szkoły

·         Akademia – chętni uczniowie;

·         TK – ulotki informacyjne o patronach szkoły (portret, krótki życiorys, dzieła – dwie w klasie).

Styczeń

 

 

 

 

·         TK – gazetka w klasie - Dzień językowy  ( powitania i zwroty grzecznościowe w różnych jeżykach, flagi państw).

 

Zabawa karnawałowa

·         Bal  karnawałowy (połączony z konkursem  RR dla uczniów i nauczycieli).

Luty

Walentynki

 

·         przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe;

·         doręczanie korespondencji walentynkowej;

·         czerwone serduszka dla każdego ucznia i nauczyciela.

 

·         TK – gazetka w klasie - Stop uzależnieniom .

Marzec

Dzień Wiosny

 

·         Przygotowanie imprezy ogólnoszkolnej pt.: ,,W przyszłości zostanę...”;

 

 

Wielkanoc

·         TK – palma wielkanocna.

Kwiecień

 

·         TK – Dzień śmiesznej  fryzury.

 

Dzień Ziemi

·         TK- Dekalog  Ekologa, ubieramy się na zielono.

Maj

Święto Konstytucji Trzeciego Maja

·         Akademia – kl.6c,8b,2a

·         TK – Dzień szalonego fotografa.- zabawne zdjęcie klasy w szkole;

·         TK – Turniej ze znajomości dokumentów szkolnych;

·         TK – Konstytucja w piktogramach.

Czerwiec

 

Dzień Dziecka

 

·         Impreza ogólnoszkolna – bieg patrolowy.

Podsumowanie pracy SU  za rok szkolny 2019/2020

·         podsumowanie działalności SU  i przygotowanie sprawozdania;

·         opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.

 

Prace w ciągu roku szkolnego:

·         organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego;

·         dyskusje o problemach klasowych i sposobach ich rozwiązywania (co drugi miesiąc);

·         współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas;

·         prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego;

·         udział w akcjach charytatywnych;

·         współudział w uroczystościach szkolnych;

·         organizacja dyskotek.

NAGRODA W TURNIEJU KLAS – puchar przechodni oraz kosz owoców i słodkości – wręczenie przez przewodniczącego SU podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.