Plan lekcji obowiązujący od 3 stycznia 2022r.

   klasa 1A  klasa 1B klasa 2A klasa 2B klasa 3A klasa 3B klasa 4A klasa 4B

       klasa 5A klasa 5B klasa 6A  klasa 7A klasa 7B klasa 8A klasa 8B

Plan lekcji klasa 1a   - sala 1

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

ed. wczes.

 ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes.

2

8:55-9:40

j. angiel

ed. wczes.

ed. wczes.

j.angielski

 ed. wczes.

3

9:50-10:35

ed. wczes

 religia

religia

ed. wczes.

 ed. wczes.

4

10:55-11:40

ed. wczes.

 ed. wczes.

ed. wczes

ed. wczes.

ed. wczes.

5

11:50-12:35

k

 ed. wczes.

log

 ed. wczes.

 

6

12:45-13:30

          

SKS 

 

 SKS

 

 do góry

Plan lekcji klasa 1b - sala 2

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

ed. wczes.

 ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes.

2

8:55-9:40

 ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes.

3

9:50-10:35

ed. wczes.

 ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes. 

j. angiel

4

10:55-11:40

ed. wczes.

j. angiel

religia

ed. wczes.

ed. wczes.

 5

11:50-12:35

 k

 

 log

religia

ed. wczes.

6

12:45-13:30

       

SKS 

 

SKS 

 

do góry

Plan lekcji klasa 2a - sala 3

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

 ed. wczes.

 ed. wczes.

 ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes.

2

8:55-9:40

 ed. wczes.

j.angielski

 religia

ed. wczes.

 ed. wczes.

3

9:50-10:35

j. angiel.

ed. wczes.

 ed. wczes.

 religia

ed. wczes.

4

10:55-11:40

ed. wczes.

 ed. wczes.

ed. wczes.

 ed. wczes.

ed. wczes.

5

11:50-12:35 

 

k

ed. wczes.

ed. wczes. 

 

6

12:45-13:30

 

SKS

zdw

SKS 

 

7

 13.40-14.25     log    

do góry

Plan lekcji klasa 2 b - sala 4
Nr. Godz.

Poniedziałek

 Wtorek ŚrodaCzwartekPiątek
1.

8:00-8:45

ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes.

 ed. wczes.

2.

8:55-9:40

ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes.

 ed. wczes.

3.

9:50-10:35

ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes.

j. angielski

ed. wczes.

4.

10:55-11:40

ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes.

religia

5.

11:50-12:35

j.angielski

SKS

 religia

SKS/zkk

SKS 

6.

12:45-13:30

k

 

 

   

do góry

Plan lekcji klasa 3a - sala 5

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes. 

ed. wczes.

2

8:55-9:40

ed. wczes.

ed. wczes.

 ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes.

3

9:50-10:35

ed. wczes.

ed. wczes.

 ed. wczes.

ed. wczes. 

religia 

4

10:55-11:40

religia

 ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes. j. angielski

5

11:50-12:35

 ed. wczes.

SKS

j. angielski

SKS/zkk

  SKS 

6

12:45-13:30

k

     

 

 7

13:40-14:25

 

 

     

do góry

Plan lekcji klasa 3b - sala 6

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes.

2

8:55-9:40

religia

ed. wczes.

ed. wczes

  ed. wczes.

religia

3

9:50-10:35

ed. wczes.

 j.angielski

 ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes.

4

10:55-11:40

ed. wczes.

 ed. wczes.

j.angielski

ed. wczes.

ed. wczes. 

5

11:50-12:35

ed. wczes.

SKS

ed. wczes.

SKS/zkk

 SKS

6

12:45-13:30

 k

 

zdw

 

 

7

13:40-14:25

 

 log

 

 

 

 do góry

Plan lekcji klasa 4a - sala 38

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

WF

j. angielski

religia

j. polski

przyroda

2

8:55-9:40

WF

matematyka

j. polski

religia

j. angielski

3

9:50-10:35

 
historia
 

przyroda

j. polski

matematyka

matematyka

4

10:55-11:40

j. polski

j. polski

matematyka

 

g. wychowawcza

plastyka

5

11:50-12:35

j. angielski

informatyka

muzyka

 

WF B

technika

6

12:45-13:30

   

 

WF B

 

7

13:40-14:25

   

 

k  

do góry

Plan lekcji klasa 4b - sala 32

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

WF B

j.polski

historia

matematyka

j.polski

2

8:55-9:40

WF B

j.polski

informatyka

j.polski

matematyka

3

9:50-10:35

j. angielski

plastyka

j.angielski

technika

j.angielski

4

10:55-11:40

przyroda

matematyka

j.polski

religia

muzyka

5

11:50-12:35

matematyka

WF

religia

przyroda

g.wychowawcza

6

12:45-13:30

 

WF

 

 

K

7

13:40-14:25

 

 

 

 zkk

 

do góry

Plan lekcji klasa 5a - sala 48

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

historia

historia

j.polski

technika religia

2

8:55-9:40

j.polski

biologia geografia j.angielski matematyka

3

9:50-10:35

WF B

WF

muzyka

matematyka informatyka

4

10:55-11:40

WF B WF

matematyka

g.wychowawcza j.polski

5

11:50-12:35

matematyka

plastyka

j.angielski

j.polski j.polski
6

12:45-13:30

k

j. angielski zdw religia WDŻ

7

13:40-14:25

         

 

 

 

do góry

Plan lekcji klasa 5b - sala 45

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

matematyka

WF technika j.angielski matematyka

2

8:55-9:40

historia

WF muzyka matematyka j.polski

3

9:50-10:35

WF B

biologia historia geografia j.polski

4

10:55-11:40

WF B

matematyka j.angielski religia j.angielski

5

11:50-12:35

j. polski

j.polski j.polski plastyka g.wychow

6

12:45-13:30

WDŻ

religia zdw/M informatyka k

7

13:40-14:25

 

zdw

 

    

        zkk

 

8

14:35-15:20

 

 

 

 

 

do góry

Plan lekcji klasa 6a - sala 37

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

plastyka

informatyka j.angielski religia

j.polski

 2

8:55-9:40

matemat

historia historia technika religia

3

9:50-10:35

geografia

biologia j.polski j.polski g.wychow

4

10:55-11:40

j. angielski

matematyka muzyka j.polski j.angielski

5

11:50-12:35

WF

j.polski matematyka WF B matematyka

6

12:45-13:30

WF

WDŻ   WF B

 

7

13:40-14:25

zkk

 

 

 

 

 

14:35-15:20

         

do góry

Plan lekcji klasa 7a - sala 8

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

jn1/ja2

matematyka WFdzw/WFchł WFdzw/WFchł jn2/ja1

2

8:55-9:40

j.polski

chemia WFdzw/WFchł WFdzw/WFchł g. wych

3

9:50-10:35

j.polski

historia matemat j.polski j. pol

4

10:55-11:40

jn2/ja1

fizyka jn1/ja2 fizyka historia

5

11:50-12:35

religia

religia plastyka geografia matematyka

6

12:45-13:30

matematyka

geografia j. polski chemia biologia

7

13:40-14:25

 

ja1/inf2 muzyka biologia ja2/inf1 
8 14:35-15:20

 

k/zkk/zdw   k/zkk/zdw  
  15:30-16:15          

do góry

Plan lekcji klasa 7b - sala 39

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

j.polski

ja1/jn2 muzyka chemia matematyka

2

8:55-9:40

j.polski

chemia jn1/ja2 matematyka ja1/jn2

3

9:50-10:35

biologia

fizyka ja1/inf2

religia

historia

4

10:55-11:40

matematyka

historia WFdzw/WFchł ja2/inf1 geografia

5

11:50-12:35

plastyka

jn1/ja2 WFdzw/WFchł j.polski j.polski

6

12:45-13:30

religia

matematyka j.polski fizyka WFdzw/WFchł

7

13:40-14:25

 
g.wych.
 
geografia biologia   WFdzw/WFchł

8

14:35-15:20

  zdw/zkk        wdż k/zkk  

do góry

Plan lekcji klasa 8a - sala 7

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

WOS

chemia j.polski religia matematyka

2

8:55-9:40

geografia

matematyka j.polski  ja2/inf1 j.polski

3

9:50-10:35

ja1/jn2

j.polski matematyka fizyka WFdzw/WFchł

4

10:55-11:40

matematyka

ja1/jn2 edb matematyka WFdzw/WFchł

5

11:50-12:35

ja2/jn1

historia jn1/ja2 chemia g.wychow

6

12:45-13:30

biologia

fizyka WFdzw/WFchł historia ja1/inf2

7

13:40-14:25

DZ

religia WFdzw/WFchł j.polski WOS

8

14:35-15:20

        

k/zkk   zdw/zkk         

do góry

Plan lekcji klasa 8b - sala 40

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

 8:00-8:45

chemia

matematyka

religia  ja2/inf1

WFdzw/WFchł

2

8:55-9:40

jn1/ja2

jn1/ja2

WOS chemia WFdzw/WFchł

3

9:50-10-35

j.polski

jn2/ja1

jn2/ja1 WFdzw/WFchł j.polski

4

10:55-11:40

biologia

historia j.polski WFdzw/WFchł matematyka

5

11:50-12:35

matemat

fizyka geografia historia WOS

6

12:45-13:30

ja1/inf2

j.polski matematyka matematyka g.wychow

7

13:40-14:25

religia

j.polski edb fizyka WDŻ

8

14:35-15:20

 

    zdw         

k      

 

     

 

 

      

    

do góry