plan lekcji szkoła podstawowa

   klasa 1A    klasa 1B  klasa 2A  klasa 3A  klasa 3B  klasa 3C  klasa 4A klasa 4B  klasa 4C

       klasa 5A klasa 6A klasa 6B  klasa 7A

Plan lekcji klasa 1A  

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

 ed. wczes. 4

 ed. wczes. 4

ed. wczes. 4

 ed. wczes. 4

 ed. wczes. 4

2

8:55-9:40

 ed. wczes. 4

 ed. wczes. 4

  ed. wczes. 4

ed. wczes. 4 

ed. wczes. 4 

3

9:50-10:35

j. angielski 4 

 ed. wczes. 4

ed. wczes. 4

ed. wczes. 4 

ed. wczes. SD 4 

4

10:55-11:40

ed. wczes. 4 

 religia 4

j. angielski 4

ed. wczes. 4

religia 4 

5

11:50-12:35

 

 

 ed. wczes. 4

ed. wczes. 4 

 

6

12:45-13:30

          

   

 

 

 do góry

Plan lekcji klasa 1B

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

ed. wczes. 3 

ed. wczes. 3

 ed. wczes. 3

ed. wczes. 3

ed. wczes. 3 

2

8:55-9:40

ed. wczes. 3 

 ed. wczes. 3

 ed. wczes. 3

ed. wczes. 3

ed. wczes. 3 

3

9:50-10:35

ed. wczes. 3 

 j. ang. 3

ed. wczes. 3

j. angielski 3

religia 3 

4

10:55-11:40

ed. wczes. 3

 ed. wczes. 3

 ed. wczes.  3

 ed. wczes. SD 3

ed. wczes. 3 

 5

11:50-12:35

 

 religia 3

   

ed. wczes. 3 

6

12:45-13:30

        

   

 

 

do góry

 

Plan lekcji klasa 2A

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

 ed. wczes. 5

 ed. wczes. 5

 ed. wczes. 5

 ed. wczes. 5

ed. wczes 5 

2

8:55-9:40

j. angielski 5

ed. wczes. 5

 ed. wczes. 5

ed. wczes. 5 

j. angielski. 5

3

9:50-10:35

 ed. wczes. 5

  religia 5

 ed. wczes. 5

 ed. wczes. 5 

ed. wczes. 5

4

10:55-11:40

 ed. wczes. 5

 ed. wczes. 5

 ed. wczes. 5

j. angielski 5

 ed. wczes. 5

5

11:50-12:35

 ed. wczes. 5

 ed. wczes. 5

 ed. wczes. 5

religia 5

 SKS -basen co 2 tyg

6

12:45-13:30

 zkk       SKS -basen co 2 tyg

do góry

Plan lekcji klasa 3A
Nr. Godz.

Poniedziałek

 Wtorek ŚrodaCzwartekPiątek
1.

8:00-8:45

 religia 1 

ed. wczes. 1

 ed. wczes. 1

 ed. wczes. 1

ed. wczes. 1 

2.

8:55-9:40

ed. wczes. 1 

 j. angielski 1

 ed. wczes. 1

ed. wczes. 1 

ed. wczes. 1 

3.

9:50-10:35

ed. wczes. 1

 ed. wczes. 1

 ed. wczes. 1

ed. wczes. 1 

ed. wczes. 1 

4.

10:55-11:40

ed. wczes. 1 

 ed. wczes. 1

 ed. wczes. 1

religia 1 

ed. wczes. 1 

5.

11:50-12:35

ed. wczes. 1 

   

ed. wczes. 1 

j. angielski. 1 

6.

12:45-13:30

 zkk  zkk      

do góry

 

Plan lekcji klasa 3B

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

  ed. wczes. 2

 ed. wczes. 2

ed. wczes. 2

  ed. wczes. 2

 j. angielski 2

2

8:55-9:40

 religia 2 

 ed. wczes. 2

 ed. wczes. 2

 ed. wczes. 2 

ed. wczes. 2

3

9:50-10:35

 ed. wczes. 2 

 ed. wczes. 2

 ed. wczes. 2

 ed. wczes. 2 

  ed. wczes. 2

4

10:55-11:40

 ed. wczes. 2 

 ed. wczes. 2

 religia 2

 ed. wczes. 2 

 ed. wczes. 2 

5

11:50-12:35

 

 j. angielski 2

 ed. wczes. 2

 zkk

ed. wczes. 2

6

12:45-13:30

  zkk       

do góry

 

Plan lekcji klasa 3C

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

ed. wczes. 6  

 ed. wczes. 6

 ed. wczes. 6

 ed. wczes. 6

 ed. wczes. 6

2

8:55-9:40

 ed. wczes. 6

 religia 6

 ed. wczes. 6

j. angielski 6 

ed. wczes. 6 

3

9:50-10:35

ed. wczes. 6 

ed. wczes. 6

 ed. wczes. 6

ed. wczes. 6 

ed. wczes. 6 

4

10:55-11:40

j. angielski 6

 ed. wczes. 6

ed. wczes. 6

ed. wczes. 6 

ed. wczes. 6 

5

11:50-12:35

 ed. wczes. 6

 

 religia 6

ed. wczes. 6 

 

6

12:45-13:30

   zkk      

do góry

Plan lekcji klasa 4A

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

 j. polski 7

j. angielski 8

  matematyka 39

matematyka 38

WF basen 

2

8:55-9:40

technika 38 

plastyka 38

j. angielski 8

j. pol 45

WF basen 

3

9:50-10:35

 WF 18

religia 39

 j. polski 7

j. angielski 8

godz.wych. 8

4

10:55-11:40

matematyka 32

przyroda 37

j. polski 7

religia 8

przyroda 32

5

11:50-12:35

historia 45

 matematyka 32

 WF 18

muzyka 7

j. polski 40 

6

12:45-13:30

informatyka g1 46 

   

informatyka g2 46 

 

7

13:40-14:25

  zdw/kk      

do góry

Plan lekcji klasa 4B

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

WF basen 

 religia 37

j. polski 7

 historia 45

j. polski 38

2

8:55-9:40

WF basen 

 przyroda 8

 matematyka 45

matematyka 38

matematyka 39

3

9:50-10:35

matematyka 32

j. polski 7

przyroda 37

plastyka 45

WF 18

4

10:55-11:40

j. angielski 48

godz. wych. 7

 WF 18

j. polski 38

muzyka 7

5

11:50-12:35

j. polski 7

j. angielski 48

 informatyka g1 46

technika 38

j. angielski 48 

6

12:45-13:30

     

religia 37

informatyka g2 46 

7

13:40-14:25

 

 zdw/kk

 

 

 

do góry

Plan lekcji klasa 4C

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

 WF basen  j.angielski 48  przyroda 38 muzyka 7 j. polski 40

2

8:55-9:40

WF basen   religia 48  WF 18 j. polski 40  historia 45

3

9:50-10:35

plastyka 39 WF 18  matematyka 40 matematyka 38 matematyka 39

4

10:55-11:40

j. polski 40 matematyka 32 technika 38  j. angielski 48 j. angielski 48 

5

11:50-12:35

 godz. wych. 40 j. polski 40 j. polski 40 religia 39 przyroda 45 

6

12:45-13:30

 

 informatyka g1 46

 informatyka g2 46/zkk

 wdż 40

 

7

13:40-14:25

 

 zdw/kk

 

 

 

do góry

Plan lekcji klasa 5A

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

plastyka 38  j. polski 7

 j. angielski g1 48

j. angielski g2 8

matematyka 37  religia 7

 2

8:55-9:40

przyroda 39   j. polski 7 godz. wych. 40

j. polski 48

matematyka 37

3

9:50-10:35

matematyka 37 matematyka 37 WF 18 muzyka 7 przyroda 32

4

10:55-11:40

WF 18

j. angielski g1 48

j. angielski g2 8

j. polski 40  przyroda 39

j. polski 45

5

11:50-12:35

 religia 39 historia 45   zaj. tech. 7

j.angielski g1 48

j. angielski g2 8

WF basen 

6

12:45-13:30

 język polski 7  wdż 7 zkk   

WF basen 

7

13:40-14:25

 zajęcia  kom gr.1 46

 

 

 

zaj. komp g2 46 

do góry

Plan lekcji klasa 6A

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

matematyka 37   przyroda 45  WF 18 j. polski 48  WF basen 

2

8:55-9:40

j. polski 7

 matematyka 37  przyroda 37 religia 48 WF basen 

3

9:50-10:35

j. polski 7 zaj.komp. 46 godz. wych. 45 matematyka 37  j. angielski g1 48
j. angielski g2 38

4

10:55-11:40

historia 45  WF 18 matematyka 37 muzyka 7  j. polski 37

5

11:50-12:35

 zaj. techniczne 38  j. polski 7

j. angielski g1 48

j. angielski g2 8
historia 45 matematyka 37 

6

12:45-13:30

j. angielski g1 48

j. angielski g2 8 
 religia 38 j. polski 40 plastyka 7  przyroda 32 

7

13:40-14:25

 

 zdw

zkk 

 

 

do góry

Plan lekcji klasa 6B

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

przyroda 32  j. polski 45  matematyka 37 religia 8 matematyka 37 

2

8:55-9:40

 matematyka 37 

 j. polski 45   j. polski 7 muzyka 7 j. polski 38

3

9:50-10:35

historia 45 historia 45 zaj. komp. 46 j. polski 40  j. angielski g1 48
j. angielski g2 8

4

10:55-11:40

j. polski 7  WF 18  przyroda 32 matematyka 37  godz. wych 39

5

11:50-12:35

plastyka 37  religia 8

 j. angielski g1 48

j. angielski g2 8

WF basen  przyroda 32 

6

12:45-13:30

j. angielski g1 48

j. angielski g2 8

 matematyka 37  WF 18 WF basen  zaj. tech 38

7

13:40-14:25

 

zdw 

 zkk

 wdż 37

 

do góry

Plan lekcji klasa 7

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

 j. polski 40 geografia 39  historia 45 j. polski 40

j. angielski g1 48

j. angielski g2 8 

2

8:55-9:40

historia 45   fizyka 32

chemia 32 

 

fizyka 32 biologia 32

3

9:50-10:35

 j. angielski g1 48

j. angielski g2 8

j. polski 40

j. angielski g1 48

j. angielski g2 45

chemia 32 matematyka 37 

4

10:55-11:40

matematyka 37 

j. niemiecki gr. 1 38

informatyka gr. 2 46

geografia 39

 biologia 32   j. polski 40

5

11:50-12:35

j. niemiecki gr. 2 8

informatyka gr. 1 46

matematyka 37

matematyka 37 WF basen    religia 8

6

12:45-13:30

 WF 18 religia 8

 j. niemiecki g1 38

j. niemiecki g2 8

WF basen 

j. polski 40

7

13:40-14:25

 plastyka 37

WF 18

  doradztwo 7

muzyka 7

 godz. wych. 37

           
 9   7.30 zdw 7.30 zdw   7.30 zdw 7.30 zdw

 do góry