plan lekcji szkoła podstawowa

   klasa 1A    klasa 1B  klasa 2A  klasa 2B klasa 3A  klasa 4A klasa 4B  klasa 4C

       klasa 5A klasa 5b klasa 5C klasa 6A klasa 6B  klasa 7A klasa 7B klasa 8

Plan lekcji klasa 1A  

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

ed. wczes.2

 ed. wczes. 2

ed. wczes. 2 

ed. wczes. 2 

 ed. wczes. 2

2

8:55-9:40

 ed. wczes. 2 

 ed. wczes. 2

ed. wczes. 2 

ed. wczes. 2 

 ed. wczes. 2  

3

9:50-10:35

ed. wczes. 2 

ed. wczes. 2

ed. wczes. SD 2

religia 2 

  religia 2

4

10:55-11:40

 j. angielski 2 

 

 ed. wczes. 2

  j. angielski 2

ed. wczes. 2 

 ed. wczes. 2 

5

11:50-12:35

 ed. wczes. 2 

 

 

 L

ed. wczes. 2

6

12:45-13:30

          

   

 

 

 do góry

Plan lekcji klasa 1B

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

  ed. wczes. 1

j. angielski  1

ed. wczes. 

ed. wczes. 1 

ed. wczes.  1 

2

8:55-9:40

 ed. wczes. 1 

 ed. wczes. 1

 ed. wczes. SD 1

ed. wczes. 1

 ed. wczes. 1 

3

9:50-10:35

 ed. wczes. 1

ed. wczes.  1

ed. wczes. 1 

ed. wczes.  1 

 ed. wczes. 1

4

10:55-11:40

  ed. wczes. 1

 ed. wczes.  1

ed. wczes. 1 

j. angielski 1 

ed. wczes. 1 

 5

11:50-12:35

religia

 

religia 1   

6

12:45-13:30

        

   

 

 

do góry

 

Plan lekcji klasa 2A

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

 ed. wczes. 4 

religia 4

ed. wczes. 4

ed. wczes. 4 

ed. wczes. 4  

2

8:55-9:40

ed. wczes. 4 

ed. wczes. 4

 ed. wczes. 4

ed. wczes. 4 

ed. wczes. 4  

3

9:50-10:35

 ed. wczes. 4 

  ed. wczes. 4

 ed. wczes. 4

 ed. wczes. 4

j. angielski 4  

4

10:55-11:40

j. angielski  4

 ed. wczes. 4

 religia 4

 ed. wczes. 4

ed. wczes. 4  

5

11:50-12:35

 L

 

 k

ed. wczes. 4 

ed. wczes. 4   

6

12:45-13:30

       L  

do góry

Plan lekcji klasa 2 B
Nr. Godz.

Poniedziałek

 Wtorek ŚrodaCzwartekPiątek
1.

8:00-8:45

  ed. wczes. 3

ed. wczes. 3

ed. wczes. 3 

ed. wczes. 3 

ed. wczes. 3  

2.

8:55-9:40

  ed. wczes. 3

ed. wczes. 3

ed. wczes. 3 

religia 3

ed. wczes. 3  

3.

9:50-10:35

religia 3

 ed. wczes. 3

ed. wczes. 3 

 ed. wczes. 3

ed. wczes. 3  

4.

10:55-11:40

 ed. wczes. 3

ed. wczes. 3

ed. wczes. 3 

ed. wczes. 3 

j.angielski 3 

5.

11:50-12:35

 j. angielski  3  ed. wczes. 3

 L

 

6.

12:45-13:30

         

do góry

 

Plan lekcji klasa 3A

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

 ed. wczes. 5

 ed. wczes. 5

religia 5 

ed. wczes. 5 

ed. wczes. 5  

 

2

8:55-9:40

 ed. wczes. 5

 j. angielski 5

 ed. wczes. 5

j. angielski 5 

ed. wczes. 5  

3

9:50-10:35

 ed. wczes. 5 

 ed. wczes. 5

 ed. wczes. 5 

ed. wczes. 5 

ed. wczes. 5  

 

4

10:55-11:40

 ed. wczes. 5

 ed. wczes. 5

ed. wczes. 5  

ed. wczes. 5 

  j. angielski 5

5

11:50-12:35

ed. wczes. 5

 ed. wczes. 5

ed. wczes. 5 

 religia 5 

WF-B 

6

12:45-13:30

        WF-B 

do góry

 

Plan lekcji klasa 4A

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

technika 38 

przyroda  38

j. angielski 7 

j.polski 6

 WF-B

2

8:55-9:40

j. angielski 8 

matematyka 8

matematyka 38

 WF 18

 WF-B

3

9:50-10:35

WF 18

historia 45

j. pol 6 

plastyka 6

przyroda 32

4

10:55-11:40

matematyka 8 

j. polski 6

j. pol 6 

matematyka 37

j. polski 6

5

11:50-12:35

g. wychowawcza 6 

religia 49

inf G2 46 

j. angielski 48 

religia 38

6

12:45-13:30

informatyka gr1 46      muzyka 8   

do góry

Plan lekcji klasa 4B

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

j. angielski 8 

WF 18

j. polski 6 

muzyka 8

WF-B 

2

8:55-9:40

matematyka 39 

matematyka 39

j. polski 6 

j. angielski 32

WF-B 

3

9:50-10:35

j. polski 6 

religia 6

j. angielski 49

matematyka 39

matematyka 39

4

10:55-11:40

plastyka 6 

przyroda 38

technika 38

historia 45 

religia 7 

5

11:50-12:35

g. wychowawcza 39 

j. polski 6

WF 18

przyroda 6

 j. polski 6

6

12:45-13:30

 

 INF g2 46  

 

informatyka gr 1 46 

7

13:40-14:25

         

do góry

Plan lekcji klasa 4C

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

WF-B 

matematyka 49

przyroda 49 

g. wychowawcza 38

j. polski 8

2

8:55-9:40

WF-B 

religia 48

j. angielski 48

j. angielski 48

plastyka 6 

3

9:50-10:35

j. angielski 48 

technika 38

j. polski 40

muzyka 8

historia 45

4

10:55-11:40

j. polski 40 

przyroda 45

WF 18 

religia 49

WF 18 

5

11:50-12:35

 j. polski 40

j. polski  40

matematyka 7

matematyka 45

matematyka 37 

6

12:45-13:30

   inf gr2 46  inf gr 1 46

 

 

7

13:40-14:25

 

 

 

 

 

do góry

Plan lekcji klasa 5A

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

 WF-B historia 45 matematyka 37   j. angielski 39 j. polski 7 

2

8:55-9:40

 WF-B  technika 38  j. polski 7  religia 8 geografia 39

3

9:50-10:35

 plastyka 49 matematyka 37  biologia 32 WF 18  WF 18

4

10:55-11:40

matematyka 37   j. ang 8 historia 45  j. polski 7 matematyka 37 

5

11:50-12:35

 j. polski 7 religia 45  j. angielski 8  j. polski 7 muzyka 8

6

12:45-13:30

 

g. wych 8

 

informatyka gr 1 46 

 

7

13:40-14:25

 

inf gr2 46

 

 

 

do góry

Plan lekcji klasa 5B

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

 j. polski 7  matematyka 37

matematyka 39 

plastyka 37 historia 45 

 2

8:55-9:40

technika 38  j. angielski 48 historia 45 

j. polski 40

j. angielski 48

3

9:50-10:35

g. wychowawcza 7  WF 18 j. polski 7   j. polski 40 muzyka 8 

4

10:55-11:40

j. angielski 48

religia 49

WF 18  matematyka 39

matematyka 39

5

11:50-12:35

 informatyka  gr1 46  j. polski 7 geografia 39 

WF-B 

informatyka gr 2 46 

6

12:45-13:30

  biologia 39 WDŻ 7  WF-B 

 

7

13:40-14:25

 

 

 

 religia 6

 

do góry

Plan lekcji klasa 5C

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

j. angielski 48   religia 6 WF 18 religia 49 j. angielski 48 

2

8:55-9:40

j. polski 40 

historia 45  j. polski 40 j. polski 40  muzyka 8 

3

9:50-10:35

matematyka 45 biologia 39 historia 45 j. polski 40  g. wychowawcza 40

4

10:55-11:40

WF 18 j. polski 40 matematyka 7 matematyka 40 matematyka 32

5

11:50-12:35

plastyka 39  inf gr1 46

J. angielski 48 

WF-B  informatyka gr 2 46 

6

12:45-13:30

 technika 38

  geografia 39 WF-B   

7

13:40-14:25

 

 

 WDŻ 37

 

 

do góry

 

Plan lekcji klasa 6A

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

j. polski 6  j. ang1 48/ j.ang2 8 historia i społeczeństwo 45  religia 48  zaj. kom. gr 1 46

2

8:55-9:40

j. polski 6 

j. polski 6 matematyka  37  matematyka 37 matematyka 37 

3

9:50-10:35

WF 18 przyroda 40 religia 8 przyroda 37  j. polski 6 

4

10:55-11:40

przyroda 45  g. wychowawcza 48 j. ang gr.1  8/j. ang gr. 2 48 j. polski 6  historia i społeczeństwo 45

5

11:50-12:35

zajęcia techniczne 38  matematyka 37

j. polski 6

 muzyka 8 WF-B 

6

12:45-13:30

matematyka 37 

 plastyka 6 WF 18 j. ang gr 1 48/ j. ang gr 2 6 WF-B 

7

13:40-14:25

 

 

 

           WDŻ 8

zaj. kom gr 2 46 

 

Plan lekcji klasa 7A

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

historia 45  j. polski 7 j. ang gr1 48/ j. ang gr2 8 historia 45 geografia 39

2

8:55-9:40

j. polski 7 

j. polski 7  chemia 48 plastyka 6  chemia 32

3

9:50-10:35

 matematyka 37 religia 49 informatyka 46  religia 49 j. polski 7

4

10:55-11:40

j. niemiecki  38  matematyka 37 geografia 39  fizyka 32 muzyka 8

5

11:50-12:35

WF 18 biologia 39

 matematyka 37

matematyka 37 j. ang 7/ j. ang 48 

6

12:45-13:30

j. ang gr1 48/ j. ang gr 2 8

 

 

 

fizyka 32  j. niemiecki 38 j. polski 7 biologia 32

7

13:40-14:25

g. wychowawcza 45 

 WF 18

WF 18

       WF 18

WDŻ 37

 

Plan lekcji klasa 7B

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

matematyka 37  matematyka 39 j. ang gr1 48/j. ang gr2 8 j. polski 7 chemia 32

2

8:55-9:40

historia 45 

biologia 32  informatyka 46 WF 18  j. polski 7

3

9:50-10:35

geografia 39  j. polski 7 geografia 37 j. niemiecki 38 matematyka 37

4

10:55-11:40

j. polski 7  j. polski 7 chemia 32 muzyka 8  j. niemiecki 38

5

11:50-12:35

WF 18 fizyka 32

biologia 32

religia 39   j. ang 7/ j. ang 48

6

12:45-13:30

j. ang gr1 48/ j.ang gr2  8 

WF 18  matematyka 37 fizyka 32 historia 45

7

13:40-14:25

wdż 8

 religia 37

WF 18  

 g. wych 48

plastyka 6 

 

Plan lekcji klasa 8

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

chemia 32  biologia 32  informatyka gr 1 46 j. polski 40 matematyka 37 

2

8:55-9:40

matematyka 37 

matematyka 37 chemia 32 WOS 45 historia 45

3

9:50-10:35

j. polski 40  j. ang gr1 48/j. ang gr2 8 matematyka 39 fizyka 32 WF 18  

4

10:55-11:40

geografia 39  fizyka 32 j. polski 40  WF 18 j. polski 40 

5

11:50-12:35

j. ang gr1 48/j. ang gr 2 8  jn g1 38 /ja g2 8

WF 18

 j. niem  gr 2 40/ j. ang gr1  38 j. polski 40

6

12:45-13:30

WOS 45

 WF 18 doradztwo zawodowe 8  matematyka 37   j. ang gr.2  6 /j. ang gr. 1 48

7

13:40-14:25

edb 37

 religia 8

historia 45

 godz. wychowawcza 37

religia 8 

14:35-15:20 

 

 

informatyka gr 2 46