Plan lekcji obowiązujący od 28 marca 2022r.

   klasa 1A  klasa 1B klasa 2A klasa 2B klasa 3A klasa 3B klasa 4A klasa 4B

       klasa 5A klasa 5B klasa 6A  klasa 7A klasa 7B klasa 8A klasa 8B

Plan lekcji klasa 1a   - sala 1

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

ed. wczes.

 ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes.

2

8:55-9:40

ed. wczes

ed. wczes.

ed. wczes.

j.angielski

 ed. wczes.

3

9:50-10:35

j. angiel

 religia

religia

ed. wczes.

 ed. wczes.

4

10:55-11:40

ed. wczes.

 ed. wczes.

ed. wczes

ed. wczes.

ed. wczes.

5

11:50-12:35

k

 ed. wczes.

log

 ed. wczes.

 

6

12:45-13:30

          

SKS/zkk

 

 SKS

 

 do góry

Plan lekcji klasa 1b - sala 2

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

ed. wczes.

 ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes.

2

8:55-9:40

 ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes.

religia

ed. wczes.

3

9:50-10:35

ed. wczes.

 ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes. 

j. angiel

4

10:55-11:40

ed. wczes.

j. angiel

religia

ed. wczes.

ed. wczes.

 5

11:50-12:35

  k

 log

ed. wczes.

ed. wczes.

6

12:45-13:30

       

SKS /zkk

 

SKS 

 

do góry

Plan lekcji klasa 2a - sala 3

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

 ed. wczes.

 ed. wczes.

 ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes.

2

8:55-9:40

 j. angiel.

j.angielski

 religia

religia

 ed. wczes.

3

9:50-10:35

ed. wczes

ed. wczes.

 ed. wczes.

 ed. wczes.

ed. wczes.

4

10:55-11:40

ed. wczes.

 ed. wczes.

ed. wczes.

 ed. wczes.

ed. wczes.

5

11:50-12:35 

 

zdw

k

ed. wczes. 

ed. wczs

6

12:45-13:30

 

SKS/zkk

 

SKS 

 

7

 13.40-14.25          

do góry

Plan lekcji klasa 2 b - sala 4
Nr. Godz.

Poniedziałek

 Wtorek ŚrodaCzwartekPiątek
1.

8:00-8:45

ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes.

 ed. wczes.

2.

8:55-9:40

ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes.

 ed. wczes.

3.

9:50-10:35

ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes.

j. angielski

ed. wczes.

4.

10:55-11:40

ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes.

religia

5.

11:50-12:35

j.angielski

 zdw

 religia

SKS/zkk/JUP

SKS 

6.

12:45-13:30

k

 

21 log/JUP

   

do góry

Plan lekcji klasa 3a - sala 5

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes. 

ed. wczes.

2

8:55-9:40

ed. wczes.

ed. wczes.

 ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes.

3

9:50-10:35

ed. wczes.

ed. wczes.

 j. angielski

ed. wczes. 

religia 

4

10:55-11:40

religia

 ed. wczes.

ed. wczes.


ed. wczes.

j. angielski

5

11:50-12:35

 ed. wczes.

 


ed. wczes.

SKS/zkk

  SKS 

6

12:45-13:30

k

zkk    

 

 7

13:40-14:25

 

 

log    

do góry

Plan lekcji klasa 3b - sala 6

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes.

2

8:55-9:40

ed. wczes

ed. wczes.

j. angielski

  ed. wczes.

religia

3

9:50-10:35

religia

 j.angielski

 ed. wczes.

ed. wczes.

ed. wczes.

4

10:55-11:40

ed. wczes.

 ed. wczes.

ed. wczes

ed. wczes.

ed. wczes. 

5

11:50-12:35

ed. wczes.

         zdw

ed. wczes.

SKS/zkk

 SKS

6

12:45-13:30

 k

 

 

 

 

7

13:40-14:25

 

 log

 

 

 

 do góry

Plan lekcji klasa 4a - sala 38

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

WF

j. polski 38

j.polski 8

j. angielski 48

przyroda 32

2

8:55-9:40

WF

matematyka 39

j. polski 8

j.polski 40

technika 38

3

9:50-10:35

 
j. polski  38
 

przyroda 7

religia 7

matematyka 39

matematyka 39

4

10:55-11:4


historia 45

godz. wych. 7

matematyka 39

 religia 8

plastyka 8

5

11:50-12:35

j. angielski 48

informatyka 46

muzyka 40

WF B

j.angielski 48

6

12:45-13:30

k

WDŻ 38

zdw 45 

WF B

 

7

13:40-14:25

   

 

   

do góry

Plan lekcji klasa 4b - sala 32

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

WF B

j.polski 8

historia 45

matematyka 39

matematyka 39

2

8:55-9:40

WF B

j.polski 8

przyroda 32

j.polski 8

j.angielski 37

3

9:50-10:35

j. angielski 45

matematyka 39

j.angielski 49

religia 38

j.polski 8

4

10:55-11:40

j. polski 8

plastyka 8

informatyka 46

technika 38

muzyka 39

5

11:50-12:35

matematyka 39

WF

religia 32

przyroda 39

godz.wych. 32

6

12:45-13:30

 k

WF

  WDŻ 38

 

7

13:40-14:25

 

 

 

 

 

do góry

Plan lekcji klasa 5a - sala 48

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

godz. wych. 48

biologia 45

muzyka 7


technika 38

plastyka 8

2

8:55-9:40

j.polski 38


matematyka 37

geografia 37

j.angielski 48

religia 7

3

9:50-10:35

WF B


WF

matematyka 32


matematyka 32

j.polski 32

4

10:55-11:40


WF B

WF

j.angielski 48


historia 45

j.polski 32

5

11:50-12:35

matematyka 32


historia 45

j.polski 38


j.polski 38

informatyka  46
6

12:45-13:30

 


j. angielski 48

zdw 45

religia 8

ZKK 46

7

13:40-14:25

       
           k 38

 

 

 

do góry

Plan lekcji klasa 5b - sala 45

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

historia 45


WF

technika 38

plastyka 8

j.polski 40

2

8:55-9:40

matematyka 39


WF

j.angielski 48

geografia 32

j.polski 40

3

9:50-10:35

WF B


biologia 40

j.polski 8

j.angielski 48

j.angielski 48

4

10:55-11:40

WF B


matematyka 38

historia 45

matematyka 39

godz. wych. 45

5

11:50-12:35

j. polski 38


j.polski 38

muzyka 7

religia 8

matematyka 39

6

12:45-13:30

 


religia 32

45 zdw/k

informatyka 46

45 zkk/JUP 8

7

13:40-14:25

 

zdw 37

 

         JUP   8

 

8

14:35-15:20

 

 

 

 

 

do góry

Plan lekcji klasa 6a - sala 37

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

j. polski 38


informatyka 46

j.angielski 37


religia 40

religia 7

 2

8:55-9:40


geografia 32

j. polski 38

muzyka 7

technika 38

historia 45

3

9:50-10:35

matematyka 37


biologia 8

historia 45

j.polski 40

matematyka 37

4

10:55-11:40

j. angielski 40


matematyka 37

j.polski 38

j.polski 40

j.angielski 7

5

11:50-12:35

WF


plastyka 8

matematyka 37


WF B

godz.wych 37

6

12:45-13:30

WF

 
 zdw

WF B

zkk/JUP 8

7

13:40-14:25


zkk 46

 

 

JUP 8

 

 

14:35-15:20

         

do góry

Plan lekcji klasa 7a - sala 8

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

37 jn1/ja2 8


matematyka 39

WFdzw/WFchł

WFdzw/WFchł

historia 45

2

8:55-9:40

j.polski 8


chemia 7

WFdzw/WFchł

WFdzw/WFchł

j.polski 8

3

9:50-10:35

j.polski 8


historia 45

matematyka 39


j.polski 8

48 inf1/ja2 38

4

10:55-11:40

38 jn2/ja1 48


fizyka 32

j.polski 8


fizyka 32

38 jn2/ja1 48

5

11:50-12:35

religia 40


religia 7

plastyka 8

chemia 32

godz. wych. 8

6

12:45-13:30

matematyka 39


geografia 39

38 jn1/ja2 48

biologia 37

matematyka 39

7

13:40-14:25

wdż 32


48 ja1/inf2 46

muzyka 7

geografia 39

biologia 32
8 14:35-15:20

 


46 k/zdw 38
 

 8 zkk/zdw 

 
  15:30-16:15          

do góry

Plan lekcji klasa 7b - sala 39

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

j.polski 40


48 ja1/jn2 40

48 ja1/inf2 46

chemia 32

48 ja1/jn2 38

2

8:55-9:40

j.polski 40


chemia 32

45 n1/ja2 38

matematyka 39

matematyka 39

3

9:50-10:35

biologia 32


fizyka 32

j.polski 40

religia 45


historia 45

4

10:55-11:40

matematyka 39


matematyka 39

WFdzw/WFchł

48 ja2/inf1 46

geografia 40

5

11:50-12:35

plastyka 8


37 jn1/ja2 48

WFdzw/WFchł

j.polski 40

j.polski 40

6

12:45-13:30

religia 40


historia 45

muzyka 7

fizyka 32

WFdzw/WFchł

7

13:40-14:25

 
godz.wych. 39
 

geografia 39


WDŻ 32
 
biologia 32

WFdzw/WFchł

8

14:35-15:20

 

zdw 38

     
k/zkk 8
 

do góry

Plan lekcji klasa 8a - sala 7

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8:00-8:45

geografia 39


chemia 32

j.polski 40

historia 45


matematyka 37

2

8:55-9:40

historia 45


WOS 45

j.polski 40

45ja2/inf1 46

48 ja1/inf2 46

3

9:50-10:35

7 ja1/jn2 39


fizyka 37

matematyka 37

fizyka 37

WFdzw/WFchł

4

10:55-11:40

matematyka 37


48 ja1/jn2 40

edb 37

matematyka 37

WFdzw/WFchł

5

11:50-12:35

7 ja2/jn1 45


j.polski 40

39 jn1/ja2 48

WOS 45

godz. wych. 7

6

12:45-13:30

biologia 32


matematyka 37

WFdzw/WFchł

j. polski 40

j.polski 40

7

13:40-14:25

religia 40

 religia 32


WFdzw/WFchł

chemia 38
 

8

14:35-15:20

        


k 48
 
zdw/zkk 37
        

do góry

Plan lekcji klasa 8b - sala 40

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

 8:00-8:45

chemia 32

matematyka 37

chemia 32

37 ja2/inf1 46

WFdzw/WFchł

2

8:55-9:40

37 jn1/ja2 48

38 jn1/ja2 48


geografia 39

matematyka 37

WFdzw/WFchł

3

9:50-10-35

j.polski 40

40 jn2/ja1 48


38 jn2/ja1 48

WFdzw/WFchł

j.polski 40

4

10:55-11:40

biologia 32


historia 45

j.polski 40

WFdzw/WFchł

matematyka 37

5

11:50-12:35

matematyka 37


fizyka 32

WOS 45

fizyka 37

WOS 45

6

12:45-13:30

48 ja1/inf2 46


j.polski 40

matematyka 37

historia 45

32 religia/JUP 8

7

13:40-14:25

 


j.polski 40

edb 37

40 religia/JUP 8


godz.wych. 40

8

14:35-15:20

 

       zdw 37     


k 37

k      

 

     

 

 

      

    

do góry