zajęcia pozalekcyjne 2018/2019

 

 

FORMA

TERMIN SPOTKAŃ

PROWADZĄCY

   Koło przyrodnicze, kl. 2

środa l.5

Natalia Kołodziej 

 

klasa 4b, 5b 

 środa  l.2

poniedziałek/co 2 tygodnie

  Ewa Adamiak

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 3a

                  środa - l.6

 

          Bożena Janusz

Koło dziennikarskie

klasa 8 i 3G

wtorek godz 7.30-7.50

środa godz 7.30-7.55

Marzena Sipowicz 

SKS koszykówka

wtorek 14.30-15.30

czwartek 14.30-15.30

piątek 14.30-15.30

 

 Robert Bartosik

SKS  siatkówka dziewcząt

kl. 5-7

środa 16.00-17.00

czwartek 16.00-17.00

Edyta Dynda 

SKS kl. 3 (nauka pływania)

piątek co 2 tyg. l.5,6

 

 Koło matematyczne kl. 2b

 poniedziałek l.5

 Danuta Kaznowska

Koło matematyczne kl. 3a

poniedziałek/piątek l.5

Bożena Janusz 

 Koło matematyczno-przyr kl. 1b

poniedziałek l.5 

Helena Bielecka 

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze kl.

klasa 8 i 3G

wtorek  l.7 

czwartek  godz. 7.30-7.50

piątek 7.30-7.55

 

Marzena Sipowicz  

klasa

czwartek l. 7  

Urszula Amroży 

klasa 5ac

piątek l.6

Helena Bielecka 

 klasa 4ac

środa l. 7

Helena Bielecka 

klasa 7 

 

środa 7.30-7.55

piątek 7.30-7.55

 

 

Grażyna Kotułą 

klasa 6

 

piątek l.1 

 

Karolina Hołowiak-Charęza 

klasa 4abc

czwartek

Karolina Hołowiak-Charęza