zajęcia pozalekcyjne 2018/2019

 

 

rodzaj zajęć

dzień, godzina lekcyjna

Nauczyciel

Kl/liczba ucz

   Koło przyrodnicze

środa l.5

Natalia Kołodziej 

kl. 2

 Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki

 pon l.6/co 2 tygodnie

pon l.7/co 2 tygodnie

  Ewa Adamiak

4b, 5b

3G

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

                  środa - l.6

 

          Bożena Janusz

            kl. 3a

Koło dziennikarskie

 

wtorek godz 7.30-7.50

środa godz 7.30-7.55

Marzena Sipowicz 

kl. 8

SKS koszykówka

wtorek 14.30-15.30

czwartek 14.30-15.30

 

Robert Bartosik

 

kl. 4-7/15

SKS  siatkówka dziewcząt

 

środa 16.00-17.00

czwartek 16.00-17.00

Edyta Dynda 

kl. 5-7/15 ucz

SKS kl. 3 (nauka pływania)

piątek co 2 tyg. l.5,6

Edyta Dynda 

kl. 3a

 Koło matematyczne 

 poniedziałek l.5

 Danuta Kaznowska

kl. 2b

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z                 j. polskiego

czwartek  godz. 7.30-7.50

piątek 7.30-7.55

wtorek  l.7 

 

Marzena Sipowicz  

kl. 8

 

kl. 3G

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

czwartek l. 7  

Urszula Amroży 

5 a b c

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 

piątek l.6

środa l.7

Helena Bielecka 

klasa 4ac

klasa 5ac

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 

 środa 7.30-7.55

piątek 7.30-7.55

co 2 tydz.

środa 7.30-7.55

piątek 7.30-7.55

 

co 2 tydz. 

 

Grażyna Kotułą 

 

klasa 7 a,b,6

 

klasa 8

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

 

piątek l.1 

czwartek l.7

 

Karolina Hołowiak-Charęza 

klasa 6

klasa 4abc

Zajęcia logopedyczne

poniedziałek l.4

czwartek l.4

czwartek l.5

piątek l.4

Paulina Skwarzyńska

2a

1a, 2b

2a

1b