rada rodziców

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Ciechowie

Rok szkolny 2020/2021

Przewodniczący                     Mariusz Rajczakowski

Zastępca przewodniczącego    Paulina Chicińska

Skarbnik                                Monika Kosmala

Sekretarz                               Anna Gąsiorowska

Członkowie:

Marta Szynal

Anna Dacko

Małgorzata Lasota

Anna Raszowska

Ewelina Wowczuk

Natalia Puzio-Marcinowska

Marta Andrełowicz

Justyna Leszczyńska

Katarzyna Wojtkiewicz

Katarzyna Stępniak

Anna Kuźniar

 

                         Zebrania Rady Rodziców: IX, XI, I, III, V