rada rodziców

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Ciechowie

Rok szkolny 2018/2019

Przewodniczący                        Mariusz Rajczakowski

Zastępca przewodniczącego      Dariusz Wira

Skarbnik                                  Justyna Kruk

Sekretarz                                Małgorzata Pacer - Kaznowska

Członkowie:

            Ewelina Wowczuk

            Justyna Garska - Bil

            Joanna Wojtasińska   

            Marta Andrełowicz

            Małgorzata Pacer - Kaznowska

            Dariusz Wira   

           Justyna Leszczyńska

            Małgorzata Morawska

            Katarzyna Wojtkiewicz

            Magdalena Matuszewska

Monika Kosmala

Anna Kuźniar

Justyna Kruk

Renata Lech

Anna Dębicka

 

 Zebrania Rady Rodziców: IX, XI, I, III, V