rada rodziców

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Ciechowie

Rok szkolny 2021/2022

Przewodniczący                     Mariusz Rajczakowski

Zastępca przewodniczącego    Paulina Chicińska

Skarbnik                                Monika Kosmala

Sekretarz                               Anna Gąsiorowska

Członkowie:

 

KLASA

IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA

1A

Barbara Olejnicka

1B

Mączyńska Agnieszka

2A

Marta Szynal

2B

Chicińska Paulina

3A

Anna Dacko

3B

Małgorzata Lasota

4A

Wowczuk Ewelina

4B

Justyna Garska – Bil

5A

Natalia Puzio-Marcinkowska

6A

Aleksandra  Kobel

6B

Anna Gąsiorowska

7A

Mariusz Rajczakowski

7B

Justyna Leszczyńska

8A

Katarzyna Wojtkiewicz

8B

Monika Kosmala

 

                         Zebrania Rady Rodziców: IX, XI, I, III, V