dyrekcja

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Ciechowie

                                                                                       - mgr Grażyna Waczyńska

Wicedyrektor - mgr Monika Heba - Wierzbicka