wydarzenia

Informacje dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2020/2021

·         Zajęcia edukacyjne odbywają się w godzinach od 8.00 do 12.35.

 

·         Obowiązkowe zajęcia to edukacja wczesnoszkolna 18 godzin oraz  j. angielski w wymiarze 2 godzin.

 

·         Na życzenie rodziców dziecko może uczestniczyć w lekcjach religii w wymiarze 2 godzin. Oświadczenie składa się u wychowawcy. Jeżeli dziecko nie uczęszcza na religię należy to zgłosić do dyrektora przed rozpoczęciem zajęć szkolnych tj. do 21 sierpnia. Uczniowi zostanie zapewniona opieka w świetlicy lub bibliotece szkolnej.

 

·         W sali lekcyjnej  obowiązuje obuwie zmienne.

 

·         Na uroczystościach szkolnych obowiązuje strój galowy: dziewczynki – biała bluzka, granatowa lub czarna spódniczka, chłopcy – biała koszula, granatowe lub czarne spodnie.

 

·         Świetlica szkolna funkcjonuje od 7.00 do 8.00 oraz od 11.50 do 16.00. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie kl. 1 – 3, których rodzice pracują w godzinach pracy szkoły. Starsi uczniowie przyjmowani są tylko w przypadku wolnych miejsc.

 

·         Uczniowie korzystający z autobusu szkolnego mogą oczekiwać na kurs w świetlicy dla dojeżdżających.

 

·         Uczniowie mogą korzystać z zajęć świetlicowych na podstawie zgłoszenia zgodnie z obowiązującym regulaminem. Karty zapisu można pobrać ze strony szkoły, w sekretariacie lub od wychowawcy w pierwszych dniach września.

 

·         W szkole istnieje możliwość wykupienia posiłku w postaci zupek.

 

·         Kurtki, buty oraz strój sportowy uczniowie przechowują w klasie w wyznaczonym miejscu.

 

·         Strój na zajęcia wychowania fizycznego to: koszulka, spodenki, skarpety, obuwie sportowe na miękkiej podeszwie. Strój należy włożyć do worka.

 

·         Uczniowie mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych zgodnie z zainteresowaniami i przedstawioną we wrześniu ofertą.

 

·         Szkoła uczestniczy w Programie dla szkół, w ramach którego dzieci otrzymują warzywa lub owoce oraz mleko w wybranych 10 tygodniach semestru. Deklaracje należy złożyć we wrześniu u wychowawcy.

 

·         Na przerwach uczniowie przebywają pod stałą opieką wychowawcy lub nauczyciela dyżurującego.

 

·         W szkole uczniowie są objęci pomocą psychologiczno- pedagogiczną. Opinie lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej należy dostarczyć do dyrektora szkoły. We wrześniu, po uzyskaniu zgody rodzica, przeprowadzane są badania przesiewowe przez logopedę.

 

·         W szkole korzystamy z Dziennika Elektronicznego. Do logowania niezbędny jest adres e-mail, który należy podać wychowawcy na pierwszym spotkaniu.

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

tel. 71 31 72 400,

 

e-mail: sekretariat@zsciechow.pl

 

INFORMACJA O PODRĘCZNIKACH

 

We wrześniu uczniowie otrzymują darmowe podręczniki i ćwiczenia do zajęć edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego. Podręczniki są własnością szkoły, wypożyczone zostaną na rok każdemu dziecku. Ćwiczenia będą przekazywane bez obowiązku zwrotu.

 

Rodzice uczniów uczęszczających na religię muszą samodzielnie zakupić podręcznik:

 

Poznaję Boży świat. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej.

 

Autor ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Jerzy Snopek;  Wydawnictwo JEDNOŚĆ

 

Lista podstawowych przyborów szkolnych znajduje się na stronie szkoły w zakładce DLA RODZICÓW – DOKUMENTY DO POBRANIA – WYKAZ PRZYBORÓW SZKOLNYCH DLA KL. 1

 

 

 

 

 

 

 

Podręczniki i ćwiczenia do religii

 

     

               W roku szkolnym 2020/21 rodzice dzieci uczęszczających na religię są zobowiązani zakupić podręczniki i ćwiczenia zgodnie z poniższym wykazem:

kl.I   -  ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Jerzy Snopek;  Wydawnictwo JEDNOŚĆ

           nr dopuszczenia: AZ-11-01/18-KI-4/20

- Poznaję Boży świat. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej.

 

kl. II -  Elżbieta Kondrak, Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek, Red. ks. J.Czerkawski; Wydawnictwo JEDNOŚĆ

            nr dopuszczenia: AZ-12-01/12-KI-3/12

- Idziemy do Jezusa - podręcznik.

 

kl. III - Elżbieta Kondrak, Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek, Red. ks. J.Czerkawski; Wydawnictwo JEDNOŚĆ

           nr dopuszczenia: AZ-13-01/12-KI-4/13

   - Jezus jest z nami - podręcznik.

 

            Elżbieta Kondrak, Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek, Red. ks. J.Czerkawski

  -  Jezus jest z nami  - ćwiczenia.

 

kl. IV -  ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak; Wydawnictwo JEDNOŚĆ

            nr  dopuszczenia: AZ-21-02/12-KI-1/12

   - Miejsce pełne BOGAct. Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej.

 

           Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

   - Miejsce pełne BOGAct - zeszyt ćwiczeń.

 

kl. V -  ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska; Wydawnictwo JEDNOŚĆ

           nr  dopuszczenia: AZ-22-02/12-KI-1/13

  -  Spotkania uBOGAcające. Podręcznik do religii dla klasy 5 szkoły podstawowej.

 

           Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska, J. Konat

   - Spotkania uBOGAcające - zeszyt ćwiczeń.

 

kl. VI -  ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska; Wydawnictwo JEDNOŚĆ

            nr  dopuszczenia: AZ-23-02/12-KI-3/14

  -  Tajemnica BOGAtego życia - podręcznik.

 

            E. Kondrak, E. Paszewska, A. Stęporek

 -  Tajemnica BOGAtego życia - ćwiczenia.

 

kl. VII -  ks. prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak; Wydawnictwo Św. Wojciech, Poznań

              nr  dopuszczenia: AZ-31-01/10-PO-1/11

 - Spotkania ze słowem- podręcznik.

 

kl. VIII -  ks. prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak; Wydawnictwo Św. Wojciech, Poznań

               nr  dopuszczenia: AZ-32-01/10-PO-1/12

  -  Aby nie ustać w drodze - podręcznik. 

        

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

Ciechów, 26 czerwca 2020 r.

 Drodzy Uczniowie

                            Szanowni Rodzice

                 

Dziś zakończenie roku szkolnego 2019/2020, przed Wami długo oczekiwane wakacje – czas odpoczynku i zabawy. Szczególnie w tym roku wszyscy potrzebujemy wytchnienia od codziennych obowiązków szkolnych.

 

Kochani Uczniowie, zawieszenie zajęć w szkole i wprowadzenie nauczania na odległość sprawiło, że stanęliście przed nowymi wyzwaniami. Początki były trudne dla wszystkich ale stopniowo zdobywaliście nowe umiejętności, poznawaliście nowe sposoby uczenia się i komunikacji. Każdy z Was odniósł sukces na miarę swoich możliwości i  w przyszłym roku szkolnym spotkamy się w klasach wyższych.

 

Drodzy Rodzice, szczególnie Wam dziękuję za wsparcie udzielane dzieciom oraz współpracę z nauczycielami i wychowawcami, za cierpliwość oraz zaangażowanie. Z obowiązków związanych z wprowadzeniem zdalnego nauczania wywiązaliście się celująco. Życzę aby kolejny rok był również powodem do dumy i satysfakcji z osiągnięć Państwa pociech.

 

 Dziękuję za trud, czas i poświęcenie w minionym roku szkolnym. Życzę udanych wakacji, choć ze względu na pandemię będą różniły się od poprzednich.  Zdrowie jest najważniejsze, więc nie wolno w tym wolnym i beztroskim okresie zapominać o zasadach bezpieczeństwa, abyśmy wszyscy spotkali się we wrześniu, pełni zapału i gotowi do nowych wyzwań.

                                                                                        

Z wyrazami szacunku

                                                                                              Monika Heba-Wierzbicka

Dyrektor szkoły

 

Średzcy policjanci przypominają o przygotowaniu się do bezpiecznego wypoczynku podczas zbliżających się wakacji

Za kilka dni koniec roku szkolnego. Chociaż sytuacja związana ze stanem epidemii w naszym kraju spowodowała, że uczniowie już od dłuższego czasu nie uczęszczają do szkoły, to jednak z pewnością każdy z nas czeka na upragnione wakacje. Bez względu na to, czy pozostaniemy w miejscu zamieszkania, czy wyjedziemy w góry lub nad wodę, wszystkich nas obowiązują niezmiennie te same zasady bezpieczeństwa.

 

Część obowiązków związanych z przygotowaniem do bezpiecznego wypoczynku spoczywa na dorosłych. Ale również od najmłodszych należy już wymagać, aby zadbały o siebie i potrafiły unikać zagrożeń.

 

Poniżej przypominamy o najważniejszych zasadach bezpiecznego wypoczynku

 

Bezpieczeństwo w podróży

 

Jeśli planujemy podróż samochodem, sprawdźmy wcześniej jego stan techniczny, ustawienie świateł i wyposażenie. Obowiązkowo w aucie powinna znajdować się gaśnica oraz trójkąt ostrzegawczy, ale warto też zadbać o inne przedmioty, takie jak apteczka czy kamizelka odblaskowa. Z uwagi na wzmożony ruch na drogach, warto przygotować się wcześniej i pomyśleć o drogach alternatywnych. Dzięki temu, w przypadku utrudnień na drodze, spowodowanych pracami drogowymi czy zdarzeniem drogowym, będziemy mogli pojechać inną drogą.

 

W dłuższą trasę warto wyjechać wypoczętym. Analizując czas, w jakim chcemy przejechać zaplanowany dystans, powinniśmy przewidzieć przerwy, które pozwolą nam pokonać zmęczenie i odpocząć od siedzącej pozycji.

 

Korzystając ze środków komunikacji publicznej, zachowajmy szczególną ostrożność w miejscach, gdzie występuje duży tłok, np.: na dworcach kolejowych, lotniskach, w zatłoczonych pociągach i autobusach. Podróżując koleją unikajmy pustych przedziałów, starajmy się też nie spać w trakcie podróży. Cenne przedmioty, pieniądze, dokumenty starajmy się trzymać przy sobie. Bądźmy również ostrożni w kontaktach z nieznanymi osobami, zwłaszcza nie przyjmujmy od nich żadnych poczęstunków.

 

Pamiętajmy, że pozostawienie bagażu bez opieki grozi nie tylko utratą naszego mienia, ale również może spowodować wszczęcie alarmu przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

 

Zabezpieczenie mieszkania

 

Przed wyjazdem pomyślmy również o właściwym zabezpieczeniu mieszkania lub domu. Sprawdźmy czy wszystkie drzwi i okna (również piwniczne i dachowe) zostały zamknięte. Pamiętajmy także o zabezpieczeniu garażu i pomieszczeń gospodarczych oraz zakręceniu zaworów z wodą i gazem. Zastanówmy się, czy gotówka i biżuteria podczas naszego wyjazdu nie będzie bardziej bezpieczna na koncie czy w skrytce bankowej niż w domu.

 

Poprośmy zaufaną osobę, by podczas naszej nieobecności zaopiekowała się mieszkaniem, pozostawiając jej numer telefonu, pod którym w każdej chwili będzie mogła się z nami skontaktować. Podczas dłuższej nieobecności warto zadbać o to, by w naszej skrzynce pocztowej nie gromadziła się większa ilość korespondencji, która jest dla potencjalnego złodzieja sygnałem, że mieszkanie lub dom stoją puste. Dobrym rozwiązaniem są programatory czasowe, dzięki którym w różnych porach dnia w mieszkaniu zapala się światło, co stwarza pozory obecności domowników.

 

Wypoczynek za granicą

 

Planując wyjazd za granicę, postarajmy się jak najwięcej dowiedzieć o kraju, do którego się wybieramy, poznać obowiązujące w nim prawo i lokalne zwyczaje. Sprawdźmy, jakie dokumenty będą nam potrzebne przy przekraczaniu poszczególnych granic i gdzie znajdują się polskie placówki dyplomatyczno-konsularne.

 

Dodatkowym udogodnieniem w podróży może być ubezpieczenie turystyczne, gwarantujące pokrycie kosztów transportu medycznego oraz Europejska Karta Ubezpieczenia.

 

Jeżeli podczas pobytu za granicą, zostaniemy poszkodowani w wyniku przestępstwa, przede wszystkim powinniśmy powiadomić lokalną policję, a następnie skontaktować się z najbliższą polską placówką dyplomatyczną lub konsularną. W przypadku zatrzymania lub aresztowania również mamy prawo żądać kontaktu z konsulem.

 

W górach i nad wodą

 

Spędzając czas w górach lub nad wodą korzystajmy jedynie z wyznaczonych szlaków oraz strzeżonych kąpielisk i miejsc wyznaczonych do kąpieli, a rodzaj aktywności dostosujmy do swoich umiejętności i możliwości psychofizycznych.

 

Przed wyjściem w góry zapoznajmy się z aktualnie panującymi warunkami i prognozą pogody. Zadbajmy o odpowiednie ubranie, obuwie i wyposażenie (np. prowiant i napoje, mapę i kompas, latarkę, podręczną apteczkę oraz telefon komórkowy z naładowaną baterią i zapisanymi numerami alarmowymi).

 

Wchodząc do wody, zwracajmy uwagę na znaki i tablice informacyjne. Przestrzegajmy regulaminu kąpieliska, stosujmy się również do uwag i zaleceń ratownika. Unikajmy kąpieli po spożyciu alkoholu, po wytężonym wysiłku fizycznym lub bezpośrednio po posiłku, zachowajmy również ostrożność podczas kąpieli po długotrwałym przebywaniu na słońcu. Korzystajmy tylko ze sprawnego i właściwie wyposażonego (np. w kamizelki ratunkowe) sprzętu pływającego. Zwracajmy szczególną uwagę na bawiące się na brzegu dzieci.

 

Przed planowanym wypoczynkiem nad wodą, warto zapoznać się z poradami na stronie akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą” www.policja.pl/bezpieczenstwo-nad-woda, objętej patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

 

Wakacyjna beztroska sprzyja różnego rodzaju zagrożeniom, na które narażone są dzieci i młodzież. Pamiętajmy, że urlop nie zwalnia rodziców i opiekunów z odpowiedzialności za bezpieczeństwo naszych pociech. Dlatego w tym okresie szczególnie należy zapewnić im opiekę i zainteresowanie, w maksymalnym stopniu uczestnicząc w spędzaniu przez nie wolnego czasu. Warto porozmawiać z dzieckiem o bezpiecznych zachowaniach podczas wypoczynku, uczulić na zagrożenia związane z kontaktami z nieznajomymi osobami, nieprzestrzeganiem zasad ruchu drogowego (np. podczas jazdy rowerem) czy sięganiem po różnego rodzaju używki. Zainteresujmy się, z kim nasza pociecha spędza czas poza domem.

 

Monitorujmy na bieżąco aktywność naszych dzieci w Internecie. Nauczmy dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, a także uczulmy na zagrożenia związane z nawiązywaniem nowych znajomości on-line. Ostrzegajmy dzieci, by nie udostępniały w sieci swoich danych, zwłaszcza adresu i numeru telefonu.

 

Jeżeli napotkamy w Internecie nielegalne materiały, powinniśmy zgłosić ten fakt na Policję lub do punktu kontaktowego ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie – Hotline’u – www.dyzurnet.pl, który współpracuje z Policją, a także z operatorami telekomunikacyjnymi i serwisami internetowymi w celu doprowadzenia do usunięcia szkodliwych treści z sieci. Porady związane z aktywnością dzieci i młodzieży w Internecie i wynikającymi z niej  problemami można uzyskać również pod bezpłatnym numerem telefonu 0 800 100 100. 

 

Bezpieczeństwo podczas rolniczych prac polowych

 

Każdego lata podczas rolniczych prac polowych odnotowywane są wypadki, których ofiarami stają się dzieci i młodzież. Dlatego rodzice nie powinni zezwalać dzieciom na wykonywanie niebezpiecznych prac, zwłaszcza przy użyciu maszyn rolniczych.

 

Zadbajmy o to, by dzieci bawiły się w bezpiecznej odległości od niebezpiecznych sprzętów i narzędzi. Pamiętajmy, że nawet podczas obserwowania pracy rodziców lub przebywania w otoczeniu maszyn i zwierząt gospodarczych należy zachować szczególną ostrożność.

 

Źródło: www.policja.pl

 

 

 

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej życzą wszystkim uczniom bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji 2020 r.

 

Stanowisko Szkoły Podstawowej w Ciechowie w sprawie boiska wiejskiego.

 

Stanowisko Szkoły Podstawowej w Ciechowie w sprawie boiska wiejskiego.

Odnosząc się do postów zamieszczonych na stronie Emka.news na facebooku chciałabym złożyć sprostowanie.

Boisko znajdujące się obok szkoły, choć to boisko wiejskie, koszone jest tylko przez pracowników placówki. Ostatnio deszczowa pogoda nie sprzyja zabiegom pielęgnacyjnym, więc koniczyna odrosła. Po wyschnięciu terenu koszenie zostanie przeprowadzone ponownie. Tak, jak w poprzednich latach zaplanowane są także nawożenie i rozpylenie środka chwastobójczego. Szkoła zakupiła również impregnat do drewna. Wszystkie osoby zainteresowane losem boiska, a jak wynika z ilości komentarzy jest ich co najmniej kilkanaście, zapraszamy do współpracy i np. do pomocy w malowaniu ławek. Może razem zrobimy cos dobrego dla uczniów i mieszkańców, a po wykonaniu nawodnienia boisko będzie nadawało się do gry. Liczymy na czyny a nie tylko na uszczypliwe komentarze.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły