wydarzenia

Zebranie informacyjne dla rodziców dzieci przyjętych do klas pierwszych 2021/2022

Projekt „Cambridge Penfriends”

Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Cambridge Penfriends” będącego pod patronatem Uniwersytetu  Cambridge.  Projekt polega na nawiązywaniu kontaktu ze szkołami z całego świata i wymianie korespondencji z uczniami, dla których język angielski jest językiem obcym.

Uczniowie piszą więc i otrzymują listy w języku angielskim. Pozwala to rozwijać ich zainteresowania, doskonalić sprawności językowe, poznać różne kultury i zwyczaje, a także stwarza okazję do zawierania przyjaźni z zagranicznymi rówieśnikami.

W projekcie biorą udział uczniowie z klas VI i VII. Listy w formie elektronicznej bądź papierowej wysyłane są przynajmniej raz w miesiącu. Warto dodać, że projekt wzbudza wiele pozytywnych emocji, a uczniowie z entuzjazmem odpisują swoim korespondencyjnym kolegom oraz oczekują kolejnych listów od nich.

Obecnie korespondujemy z uczniami ze szkoły w Rzymie oraz czekamy na odpowiedzi na nasze listy od uczniów z miejscowości Santa Maria Del Paramo w Hiszpanii.

Liczba uczestników nie jest ograniczona dlatego jeśli jeszcze ktoś chciałby dołączyć do projektu to zapraszamy w następnym roku szkolnym, ponieważ projekt będzie dalej kontynuowany. Od września czekają nowe możliwości poznania przyjaciół z różnych krajów, między innymi z Japonii, Brazylii, Argentyny, Grecji czy Francji.

                                                                                                   Koordynator projektu Maciej Jakubów

Zajęcia z ekspertem od wilków

W poniedziałek 14 czerwca 2021r. w naszej szkole odbędą się zajęcia, które poprowadzi prof. Roman Gula – ekspert od wilków. Podczas zajęć profesor Gula połączy się ze szkołą w formie online. Każda z naszych sal lekcyjnych wyposażona jest w tablicę interaktywną i tym samym z możliwości uczestnictwa skorzystają uczniowie wszystkich naszych klas. Tematyka lekcji obejmować będzie ekologię wilków oraz ich ochronę w Polsce. Głównym celem niniejszych działań edukacyjnych jest zwiększanie świadomości dzieci i młodzieży na temat bioróżnorodności oraz ochrony gatunkowej.

Zbiórka przyborów szkolnych

 

 

UWAGA !!!

Nasza szkoła organizuje zbiórkę przyborów szkolnych

dla dzieci

z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Środzie Śląskiej.

Przybory można przynosić do dnia 21.06. 2021r.

Rzeczy powinny być nowe, nieuszkodzone. Prosimy o zostawianie przyniesionych przyborów u opiekunów Szkolnego Klubu Wolontariatu ( p. Marzena Cidyło, p.  Karolina Hołowiak-Charęza, p. Urszula Amroży).

LICZYMY NA WASZĄ POMOC !!!

 

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

Międzynarodowy Dzień Dziecka

 

Międzynarodowy Dzień Dziecka (MDD) – dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ; w Polsce MDD obchodzony jest 1 czerwca.

 

W tym roku po powrocie dzieci do szkół możliwe było świętowanie tego szczególnego dnia wspólnie z kolegami i koleżankami, jednak w obowiązującym jeszcze reżimie sanitarnym.

 

Uczniowie naszej szkoły spędzili Dzień Dziecka aktywnie i kreatywnie. Wykonywali w klasach różne zadania, np. projekt „Bohaterowie lektur zamknięci w pudełku”, oglądali filmy. Był także czas na wyjście na dwór, spacer, gry i zabawy integracyjne.

 

Ukoronowaniem wspólnego świętowania było zjedzenie pizzy. Przyjemnie było spędzić ten radosny dzień nie spiesząc się, na wspólnych rozmowach i pogłębianiu relacji koleżeńskich.

Zapraszamy na fotorelację.