ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH – 18.10.2019r.

Dnia 18 października 2019 r. pierwszoklasiści przeżywali niezwykłą uroczystość – ślubowanie. To bardzo ważny i uroczysty dzień w życiu każdego pierwszaka. Licznie zgromadzone rodziny naszych uczniów miały okazję do wspólnego przeżycia tego momentu, inicjującego I etap nauki. To emocjonujące wydarzenie jest piękną i niezapomnianą, szkolną tradycją. Pierwszoklasiści przygotowywali się do tego dnia długo i wytrwale pod kierunkiem swoich wychowawczyń; klasa 1a pani Bożeny Janusz oraz klasa 1b pani Katarzyny Skrzypek.

Podczas uroczystego apelu dzieciom towarzyszyli rodzice, nauczyciele i uczniowie klas drugich, a także burmistrz Miasta Środa Śląska pan Adam Ruciński, dyrektor Zespołu  Obsługi Placówek Oświatowych pan Krzysztof Peryga, przewodniczący rady rodziców pan Dariusz Wira, dyrektor szkoły pani Monika Heba-Wierzbicka oraz pani wicedyrektor Edyta Dynda. Dzieci z klasy Ia i Ib przedstawiły program artystyczny. Z przejęciem recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Po części artystycznej uczniowie z powagą złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, a po złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała aktu pasowania pierwszaków na uczniów Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Ciechowie. Każdy pasowany uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom oraz legitymację szkolną.

Po oficjalnej uroczystości swoje święto pierwszaki zakończyły słodkim poczęstunkiem wspólnie z rodziną, wychowawcą i zaproszonymi gośćmi.

ZAJĘCIA PRZYRODNICZE

W piątek 18 października uczniowie klas 2 i 3 wzięli udział zajęciach przyrodniczych zorganizowanych przez fundację EduSilesia. Tematyka zajęć związana była z „Ochroną Środowiska na obszarze powiatów leżących w Dolinie Środkowej Odry” i zrealizowana została w ramach projektu „ Kampania informacyjno – edukacyjna związana z ochroną środowiska na obszarze powiatów leżących w Dolinie Środkowej Odry – PROEKO”. Celem zajęć było zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz kwestii ochrony bioróżnorodności biologicznej na obszarze NATURA 2000 obejmującym Łęgi Odrzańskie wśród mieszkańców Dolnego Śląska. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, wynieśli z nich sporą dawkę wiedzy przekazaną w postaci prezentacji multimedialnej, gier edukacyjnych oraz poprzez udział w zajęciach plastycznych.

 

BICIE REKORDU RESUSCYTACJI

W dniu 16.10.2019r. od godz. 12.00 do 12.30 najmłodsi uczniowie  naszej szkoły (klasy 1 - 3), brali udział w ogólnopolskim biciu rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Celem było wspólne promowanie w całej Polsce nauki udzielania pierwszej pomocy. Bicie rekordu w naszej szkole, odbywało się w sali gimnastycznej. Wzięło w nim udział 101 uczniów oraz 10 osób dorosłych. Razem 111 osób. Uczniowie nieustannie ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy, pracując na dwóch fantomach. W tym roku w całej Polsce jednocześnie prowadziło resuscytacje aż 150560 osób w 1380 instytucjach. Rekord został pobity. Dziękujemy wszystkim uczestnikom.

NAGRODA W KONKURSIE,, #OSEWyzwanie''

Wyniki konkursu #OSEWyzwanie

Informujemy, że Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu #OSEWyzwanie dokonała rozstrzygnięcia i przyznała nagrody. Wśród nagrodzonych znalazła się nasza szkoła!

Sala 37 naszej szkoły zostanie wyposażona w mobilną pracownię multimedialną składającą się z 16 laptopów, dzięki którym będą tam prowadzone cyfrowe lekcje, a uczniowie będą korzystać z internetowych zasobów edukacyjnych.

Uczniowie koła matematycznego wraz z opiekunem Heleną Madej i we współpracy z rodzicem jednej z uczennic – p. Andrzejem Kurzydło przygotowali pracę plastyczną „Smart szkoła”. Praca ta, deklaracja udziału w tygodniu kodowania oraz przystąpienie szkoły do programu mLegitymacja szkolna zapewniło nam zwycięstwo w konkursie.

W ramach deklarowanego udziału w tygodniu kodowania uczniowie koła matematycznego wraz z opiekunem dołączą i przeprowadzą w szkole działanie związane z ogólnoświatową akcją „CodeWeek2019 ” w terminie 7 – 11 października.

CodeWeek to organizowana na terenie całej Europy, społeczna inicjatywa, dedykowana wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem. Stało się to świetną okazją, by zacząć zabawę z grami logicznymi i kodowaniem.

Był to tydzień z kodowaniem w języku Mors’a, który bardzo łatwo uczniowie opanowali i stosowali. Jednym z ciekawych zadań było kodowanie wszystkich tematów lekcji na specjalnie do tego przygotowanej tablicy. Uczniowie bardzo chętnie podjęli się nowego wyzwania, co widoczne było podczas przerw. Tablica w holu była oblegana przez klasowych specjalistów zajętych kodowaniem.

 

Same prace uczniów zostały sprawdzone przez szkolnych ekspertów, a punkty za wykonane prace zostały dopisane do punktacji w szkolnym turnieju klas.

Za prowadzone działania zostaliśmy wyróżnieni certyfikatem CodeWeek.

W efekcie prowadzonych wszystkich działań przyznano szkole nagrodę, którą jest pracownia mobilna.

Na spotkaniu w Wałbrzychu dnia 9.10.2019 z rąk Ministra Michała Dworczyka, prezesa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  Piotra Sosińskiego oraz przedstawicieli Nask, dyrektor Monika Heba-Wierzbicka wraz z koordynatorem prowadzonych działań Heleną Madej odebrały oficjalnie nagrodę dla zwycięzców konkursu z regionu.