wydarzenia

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Na prośbę Pana Romana Kowalczyka Dolnośląskiego Kuratora Oświaty zamieszczamy list, który otrzymaliśmy z prośbą o jego zamieszczenie na stronie internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.


 Wrocław 2021-04-12

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki i Koledzy!

Od ponad roku mierzymy się z bezprecedensowym wyzwaniem, jakim jest pandemia koronawirusa. Codziennością szkół, a w ostatnich tygodniach także przedszkoli stało się nauczanie zdalne. Co najmniej do 18 kwietnia br. przedszkolaki i uczniowie zostaną w domach. Trzecia fala pandemii utrzymuje się na wysokim poziomie, zajętych jest osiemdziesiąt kilka procent łóżek
w szpitalach, podobnie rzecz się ma z respiratorami. W najbliższych dniach będą się ujawniać skutki społecznych zachowań w czasie Świąt Wielkanocnych. Trudno się dziwić, że w tej bardzo poważnej sytuacji podejmowane są decyzje o utrzymaniu obostrzeń w różnych obszarach życia gospodarczego i społecznego, w tym w oświacie. Z drugiej strony przyspiesza akcja szczepień, rząd deklaruje, że do końca czerwca zaszczepieni zostaną wszyscy chętni. Dobroczynnym efektem szczepień milionów Polaków stanie się odporność populacyjna co pozwoli na powrót do normalności.

Dziś nie sposób precyzyjnie określić terminu powrotu do nauki stacjonarnej. Odpowiedzialnie można stwierdzić jedynie, że powrót ów - skorelowany z liczbą zachorowań i sytuacją w służbie zdrowia - powinien być możliwie szybki i rozpocząć się od najmłodszych (przedszkola, klasy 1-3 szkół podstawowych). Jest szansa, że stanie się tak jeszcze w kwietniu.

To wszystko oznacza, że przez najbliższe tygodnie, a może i miesiące do zakończenia roku szkolnego 2020/2021 będziemy kontynuować nauczanie na odległość. Jak nigdy potrzebna jest systematyczność, wytrwałość i konsekwencja.

Gorąco dziękuję Koleżankom i Kolegom za ofiarną pracę i zaangażowanie, za serce wkładane w podejmowane działania. Wiele wskazuje na to, że w walce z pandemią koronawirusa jesteśmy na ostatniej prostej - choć będzie to długa prosta. Na finiszu potrzebny jest największy wysiłek
i mobilizacja, na ostatnich metrach daje się z siebie wszystko. Dziękując raz jeszcze proszę o codzienną, rzetelną, z pasją wykonywaną pracę. Jako że długotrwała izolacja przynosi negatywne skutki psychiczne w szczególności proszę o częste komunikowanie się z uczniami i rodzicami. Proszę
o zwielokrotnioną empatię, serdeczność i życzliwość. W szczególności polecam uwadze Koleżeństwa relacje z uczniami niepełnosprawnymi, mającymi trudności w nauce oraz z rodzin dysfunkcyjnych, a także z uczniami zdającymi w tym roku egzaminy (maturalny, ósmoklasisty, zawodowy).

To my, kadra pedagogiczna, odpowiadamy za wykształcenie i wychowanie młodego pokolenia.

Wyposażamy je w umiejętności i wiedzę, kształtujemy charaktery, formujemy osobowości. Dodajemy odwagi i skrzydeł. Nam nie wolno opuścić rąk i ustać ze znużenia. My musimy być mocni, zdeterminowani i wytrwali. Wtedy wygramy z przeciwnościami losu
i wypełnimy naszą misję.

Upalnym, pamiętnym latem 1980 r. szeroko po Polsce rozlała się fala strajków. Polacy podnieśli się z kolan i zbuntowali przeciw komunistycznej władzy. Rodził się nienależny, samorządny związek zawodowy oraz wielomilionowy ruch społeczny o pięknej i zobowiązującej nazwie „Solidarność”. Na murze okalającym Stocznię Gdańską w sierpniu 1980 r. strajkujący robotnicy umieścili napis: „Tylko solidarność i cierpliwość zapewnią nam zwycięstwo”. To przesłanie jest wyjątkowo aktualne. W chwilach próby weźmy je za własne.

 Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

 


 

Zajęcia z pierwszej pomocy - klasa 8a

14 marca uczniowie klasy 8a brali udział w pokazach, będących jednocześnie szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej odwiedziliśmy w składzie: Zuzia, Magda, Wiktor i Szymon. W pełnym reżimie sanitarnym, ratownicy zademonstrowali nam wiele symulacji akcji ratowniczych, wytłumaczyli jak w różnych sytuacjach wykorzystać podstawowy sprzęt medyczny oraz zapoznali nas z obowiązującymi procedurami i wytycznymi z zakresu udzielenia pierwszej pomocy w różnych sytuacjach. Każdy blok tematyczny poprzedzony był krótkim wykładem, a następnie sami mogliśmy spróbować swych sił. Pokazy składały się przede wszystkim z ćwiczeń praktycznych i pozorowanych akcji ratunkowych. Zostaliśmy zapoznani z następującą tematyką:

1.Wzywanie pomocy

2.Ocena stanu poszkodowanego

3.Postępowanie podczas zasłabnięcia i utraty przytomności

4.Układanie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej

5.Resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej

6.Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dziecka

7.Resuscytacja krążeniowo-oddechowa niemowlęcia

8.Resuscytacja z zastosowaniem AED

9.Usuwanie ciała obcego z dróg oddechowych dziecka

10.Usuwanie ciała obcego z dróg oddechowych niemowlęcia

11.Wstęp do pierwszej pomocy w zranieniach, skaleczeniach i ranach

12.Pierwsza pomoc w złamaniach, zwichnięciach, skręceniach (zastosowanie szyn Kramera)

13.Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Takie zajęcia pozwolą nam poszerzyć wiedzę, umiejętności udzielenia wsparcia i pomocy poszkodowanemu, tak aby zminimalizować negatywne następstwa, zanim możliwe będzie udzielnie specjalistycznej pomocy medycznej przez wykwalifikowane służby. Szkolenie było dla nas ciekawe tym bardziej, że część z pozorowanych zdarzeń odnosiło się do sytuacji możliwych i prawdopodobnych w naszym otoczeniu, w tym w szkole i domu. Im więcej praktyki tym lepsze działanie i mniej strachu przed udzielaniem komuś pierwszej pomocy. Tematy poruszane na szkoleniu były dla nas ciekawe, gdyż pomogły nam utrwalić wiadomości zdobyte na lekcjach EDB i będziemy mogli prawidłowo udzielić pomocy innym osobom.

Zajęcia były prowadzone ciekawie, z dużym zaangażowaniem, świetnym kontakcie ze szkolącymi. Po ich zakończeniu otrzymaliśmy zaświadczenia w formie imiennego certyfikatu, potwierdzającego udział w pokazach-szkoleniu.

   

Więcej zdjęć w zakładce: Galeria

Dzień Wiosny klasy 4-8

 „Mło­de jesz­cze ga­łę­zie tężą się po­krót­ce                      
W zie­lo­nej, pniom dla zna­ku przy­da­nej ob­wód­ce.
Kwia­ty, kształt swój pół­sen­nie zga­du­jąc za­wcza­su,
Ni­kłym pą­kiem wkra­cza­ją w nie­zna­ną głąb lasu.
W dali — po­strach na wró­ble prze­sad­nie rę­ka­ty
Z ze­szło­rocz­nym roz­pę­dem chy­li się we świa­ty,
Jak­by chciał paść w ra­mio­na po­bli­skiej cier­piał­ki,
Co na­prze­ciw cień w skró­cie rzu­ca w pia­sek miał­ki”

 „Wiosna”  B. Leśmian

 

               Długo oczekiwana, wymarzona w końcu nadeszła – wiosna ! Uczniowie przywitali ją z radością. Mimo nauki zdalnej uczczono pierwszy dzień wiosny kreatywnymi zadaniami. Uczniowie klas 4-8 mogli wykazać się pomysłowością, realizując zadania przygotowane przez SU. A było z czego wybierać – oto lista zadań :

 1. Kanapki na wesoło- zadanie polegało na wykonaniu pożywnej, smacznej i zdrowej przekąski -             kanapki, która wprawi każdego w doskonały nastrój.

 2. Recyklingowa marzanna- aby nie zatruwać środowiska i ostateczne pożegnać się z  zimą, dzieci  mogły wykonać Eko – Marzannę z wszelkich materiałów, przedmiotów,  które są już niepotrzebne i stanowią ,,śmieci” (np. gazety, butelki, puszki).

 3. Wiosenna ikebana- zadanie polegało na wykonaniu niepowtarzalnego bukietu wiosennych kwiatów  z wszelkich materiałów.

 4. Wiosenny land-art- land art to sztuka ziemi, której obszarem działania jest otaczająca nas natura. Zadanie polegało na stworzeniu kompozycji wg własnego uznania, używając elementów przyrody - liście, patyczki, kamienie i co tylko znajdziesz na podwórku lub podczas spaceru np. po lesie.

 5. Wiosenne puzzle- Budząca się do życia wiosna jest piękna! Zadanie polegało na wykonaniu pracy plastycznej właśnie na taki temat. Dodatkowo praca miała być podzielona na 20 elementów kształtem przypominającym puzzle.

 6. Zwiastuny wiosny-. zadanie polegało na wykonaniu krzyżówki z hasłem Witamy wiosnę!

 7. Wiosenna twórczość- zadanie polegało na napisaniu wiersza związanego z wiosną. Dodatkowo piękną recytację należało uwiecznić na filmiku. Inna opcja- recytacja dowolnego tekstu literackiego o wiośnie.

 8.  Wiosenny słowniczek- zadanie polegało na wykonaniu ilustrowanego słowniczka, złożonego z  15 wyrazów kojarzących się z wiosną.

 9. Sport to zdrowie- zadanie polegało na nagraniu filmiku (do 3 minut) prezentującego ulubioną formę aktywności fizycznej

10. Wiosna, ach to ty!- zadanie polega na napisaniu opowiadania pt. ,,Spotkanie z panią Wiosną”

11. Wiosenne zagadki - zadanie polegało na ułożeniu 5 rymowanych zagadek związanych z tradycją witania wiosny.

      Dodatkowo każdy uczeń, który wykonał zadanie otrzymywał punkty z zachowania. Mamy nadzieję, że uczniowie przygotowując wspaniałe prace chociaż na chwilę zapomnieli o niedogodnościach związanych z sytuacją epidemiczną a efekty ich wytężonej pracy w końcu przywołają wiosenną aurę.

Zdjęcia wykonanych zadań zamieszczone są na stronie szkoły w zakładce: Galeria

Dzień Wiosny klasy 1-3

     Uczniowie klas 1-3 uczcili Dzień Wiosny jeszcze w szkole.  W dniu 19.03. każda klasa wykonała marzannę jako symbol powitania wiosny, portrety pani Wiosny oraz odbyły się klasowe rozgrywki w formie krzyżówek, rebusów i zagadek. Dzieci ubrały się w tym dniu kolorowo, wykonały ozdoby z bibuły i świętowały ten dzień inaczej niż zawsze, bo tylko w gronie swojej klasy. Miejmy nadzieję, że wiosna wkrótce do nas zawita.

Nie widać mnie, ale wszystko u mnie ok

   Czas nauki zdalnej to trudny okres dla wszystkich - dorosłych i dzieci. Jednak to uczniowie mogą odczuwać go dotkliwiej. Odizolowani od rówieśników, zamknięci w domach przed ekranami laptopów/telefonów przeżywają trudne emocje. Podczas zdalnych lekcji większość uczniów nie chce włączyć kamery. Wychowawcom i nauczycielom trudniej jest dotrzeć do dzieci, gdy widzą tylko awatary lub ikonki z inicjałami dzieci. Skutkiem nauki on-line jest wycofywanie się niektórych z aktywności na lekcjach. Uczniów niestety nie widać i nie słychać. Wyłączona kamera powoduje, że nie wiemy czy u ucznia wszystko w porządku, jakie emocje przeżywa, czy ma jakieś problemy.

             Uczniowie klasy 7b wzięli udział w akcji NIE WIDAĆ MNIE, ALE WSZYSTKO U MNIE OK. Polega ona na tym, że na godzinie wychowawczej uczniowie rysują na swoich dłoniach emotki lub buźki, które odzwierciedlają ich aktualne samopoczucie. Akcja ma pokazać jak dzieci się czują. W przypadku, gdy u któregoś z uczniów pojawia się smutna/ zła mina, lub wcale nie przyśle swojej pracy, należy indywidualnie popracować z uczniem/ uczennicą, aby pozytywnie wzmocnić dziecko. Rysowanie emotek jest wstępem do rozmowy o uczuciach, obawach towarzyszących tej niecodziennej sytuacji jaka niewątpliwie jest nauka zdalna i odseparowanie od rówieśników.

             W tym trudnym czasie dbajmy o siebie i swoich bliskich. Szczególną uwagą otoczmy jednak nasze dzieci, które nie zawsze potrafią powiedzieć o nurtujących je problemach , obserwujmy je - czasami gesty lub/i rysunki powiedzą więcej niż słowa.