ŚWIĘTO SZKOŁY W CIECHOWIE – NA WESOŁO !

14 października przypada  Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli, pedagogów,  pracowników oświaty. Obchodzony jest w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty. Ten szczególny dzień uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Ciechowie spędzili bardzo aktywnie, w duchu sportowej rywalizacji.   

Najpierw pod czujnym okiem wychowawców,  kreatywni uczniowie tworzyli  gry edukacyjne „Nasze lektury” na motywach wybranych lektur,  realizując w ten sposób jedno z zadań  Narodowego Projektu Rozwoju  Czytelnictwa. O godzinie 9.00 odbyła się uroczysta akademia,  podczas której przyznano stypendia najlepszym uczniom. Program artystyczny przygotowały klasy: 6a i 7a pod opieką wychowawców pani Magdaleny Plich, pana Roberta Bartosika i pani Danuty Kaznowskiej.  W humorystyczny sposób uczniowie przedstawili scenki z życia szkoły. Miał miejsce pokaz mody nauczycielskiej i uczniowskiej. 

Kolejnym punktem obchodów Dnia Edukacji Narodowej było przygotowanie i spożywanie wspólnego posiłku – pysznych i pożywnych kanapek.

Po nim, pełni siły i ochoty do  zabawy uczniowie z nauczycielami i przedstawicielami Rady Rodziców przystąpili do rywalizacji międzyklasowej. Wszyscy wzięli udział w kreatywnych zawodach sportowych. Konkurencje były nietypowe :  piłka w rynnie, herbata na czapce, strącanie piłek za pomocą rajstopy, piłeczki do miski, kubeczki na podłogę. Zwyciężył zespół pierwszy czyli klasy 5b, 6b, 8a. Nagrody ufundowała Rada Rodziców.  Słowa uznania  należą się też drużynie  nauczycieli i rodziców za to, że wytrzymali trudy sportowych zmagań. Koordynatorem i pomysłodawcą imprezy była pani wicedyrektor Edyta Dynda wraz
z opiekunami Samorządu Uczniowskiego panią Karoliną Hołowiak-Charęzą i panią Marzeną Cidyło.

 

 

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH – 18.10.2019r.

Dnia 18 października 2019 r. pierwszoklasiści przeżywali niezwykłą uroczystość – ślubowanie. To bardzo ważny i uroczysty dzień w życiu każdego pierwszaka. Licznie zgromadzone rodziny naszych uczniów miały okazję do wspólnego przeżycia tego momentu, inicjującego I etap nauki. To emocjonujące wydarzenie jest piękną i niezapomnianą, szkolną tradycją. Pierwszoklasiści przygotowywali się do tego dnia długo i wytrwale pod kierunkiem swoich wychowawczyń; klasa 1a pani Bożeny Janusz oraz klasa 1b pani Katarzyny Skrzypek.

Podczas uroczystego apelu dzieciom towarzyszyli rodzice, nauczyciele i uczniowie klas drugich, a także burmistrz Miasta Środa Śląska pan Adam Ruciński, dyrektor Zespołu  Obsługi Placówek Oświatowych pan Krzysztof Peryga, przewodniczący rady rodziców pan Dariusz Wira, dyrektor szkoły pani Monika Heba-Wierzbicka oraz pani wicedyrektor Edyta Dynda. Dzieci z klasy Ia i Ib przedstawiły program artystyczny. Z przejęciem recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Po części artystycznej uczniowie z powagą złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, a po złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała aktu pasowania pierwszaków na uczniów Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Ciechowie. Każdy pasowany uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom oraz legitymację szkolną.

Po oficjalnej uroczystości swoje święto pierwszaki zakończyły słodkim poczęstunkiem wspólnie z rodziną, wychowawcą i zaproszonymi gośćmi.

ZAJĘCIA PRZYRODNICZE

W piątek 18 października uczniowie klas 2 i 3 wzięli udział zajęciach przyrodniczych zorganizowanych przez fundację EduSilesia. Tematyka zajęć związana była z „Ochroną Środowiska na obszarze powiatów leżących w Dolinie Środkowej Odry” i zrealizowana została w ramach projektu „ Kampania informacyjno – edukacyjna związana z ochroną środowiska na obszarze powiatów leżących w Dolinie Środkowej Odry – PROEKO”. Celem zajęć było zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz kwestii ochrony bioróżnorodności biologicznej na obszarze NATURA 2000 obejmującym Łęgi Odrzańskie wśród mieszkańców Dolnego Śląska. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, wynieśli z nich sporą dawkę wiedzy przekazaną w postaci prezentacji multimedialnej, gier edukacyjnych oraz poprzez udział w zajęciach plastycznych.

 

BICIE REKORDU RESUSCYTACJI

W dniu 16.10.2019r. od godz. 12.00 do 12.30 najmłodsi uczniowie  naszej szkoły (klasy 1 - 3), brali udział w ogólnopolskim biciu rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Celem było wspólne promowanie w całej Polsce nauki udzielania pierwszej pomocy. Bicie rekordu w naszej szkole, odbywało się w sali gimnastycznej. Wzięło w nim udział 101 uczniów oraz 10 osób dorosłych. Razem 111 osób. Uczniowie nieustannie ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy, pracując na dwóch fantomach. W tym roku w całej Polsce jednocześnie prowadziło resuscytacje aż 150560 osób w 1380 instytucjach. Rekord został pobity. Dziękujemy wszystkim uczestnikom.

NAGRODA W KONKURSIE,, #OSEWyzwanie''