Piękne świętowanie

Dn. 10.11.2017r. godnie i uroczyście uczciliśmy 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.   W programie akademii znalazł się krótki rys historyczny przypominający najważniejsze postacie i wydarzenia polityczne, które doprowadziły do powstania wolnej i suwerennej Polski. Były też piękne wiersze o ojczyźnie i taniec „Barwy Naszej Ojczyzny” nawiązujący do tamtych wydarzeń.  W trakcie uroczystości wspólnie śpiewaliśmy pieśni patriotyczne, przy akompaniamencie nauczyciela muzyki.  Akademię przygotowały klasy: II, IIIb, VIb i VII wraz ze swoimi wychowawcami.

Była to piękna lekcja patriotyzmu i szacunku dla tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na uroczystą akademię z okazji Święta Niepodległości, która odbędzie się w piątek 10 listopada o godz. 9:00 w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Ciechowie.

Projekt '' ZNAM ZABYTKI SAKRALNE MOJEJ GMINY ''

     

          W dniu 17 X 2017r. uczniowie klas II i III a uczestniczyli w projekcie „ZNAM ZABYTKI SAKRALNE MOJEJ GMINY. To wyjątkowe zadanie publiczne zostało współfinansowane przez Urząd Gminy w Środzie Śl., a jego celem było zainteresowanie uczniów lokalnymi zabytkami sakralnymi, które stanowią ważny elementem dziedzictwa kulturowego każdej lokalnej społeczności.  Jak podkreślił prowadzący zajęcie, często potrafimy wymienić zabytki dużych ośrodków kultury w Polsce np. Warszawy czy Krakowa, nie zwracamy natomiast uwagi na te, które znajdują się w pobliżu naszych miejsc zamieszkania.

      Podczas warsztatów, uczestnicy projektu przez 90 minut, wykorzystując klocki LEGO, budowali  zespołowo model kościoła Św. Trójcy w Bukówku. Dzieci początkowo podawały przykłady  zabytkowych budowli znajdujących się w najbliższej okolicy, następnie ich uwaga została skoncentrowana na kościele Św. Trójcy. Na podstawie oglądanych zdjęć, dzieci opisywały wygląd kościoła, następnie zostały podzielone na grupy i każda grupa budowała inne części składowe: podłogi, ściany z oknami i dachy. Z uzyskanych elementów składowych, została złożona jedna budowla -  kościół, który kształtem i kolorem przypominał cenny zabytek leżący we wsi Bukówek.

        Dla dzieci była to wspaniała nauka poprzez działanie, na uwielbianym przez nie materiale - klockach LEGO. Mali konstruktorzy mogli jednocześnie docenić pracę zespołową - pracując razem można szybko osiągnąć zamierzony cel.

 

 

Uczestniczyliśmy w próbie bicia rekordu

 

Dnia 16 października  uczniowie klas I-III Naszej Szkoły przystąpili do próby  bicia rekordu  Guinnessa w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą liczbę osób.

 

Wydarzenie w całej Polsce rozpoczęło się o godz.12.00 i trwało pół godziny. W  tym czasie uczniowie, zmieniając się przy fantomach, wykonywali podstawowe  czynności ratujące życie człowieka, czyli 30 uciśnięć klatki piersiowej  i 2 wdechy.  

 

Czy udało się pobić rekord – dowiemy się niebawem.

 

 Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w akcji.

 

 Opiekun projektu Halina Koman

 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w naszej szkole

           W ramach obchodów Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia została przeprowadzona ogólnoszkolna tygodniowa akcja, podczas której na wesoło utrwalaliśmy mnożenie i dzielenie w pamięci. Udział w tej akcji brali uczniowie nie tylko uczniowie Szkoły Podstawowej ale i Gimnazjum. Działania matematyczne, gotowe tabliczki mnożenia widniały w wielu miejscach w naszej szkole. Uczniowie w ramach dni przygotowujących do finału piątkowego w czasie przerw utrwalali poszczególne działania, a wszystkie  lekcje matematyki rozpoczynała wspólna zabawa wraz z testem tabliczki mnożenia na czas umieszczonym na stronie www.matzoo.pl. Wszystkie te działania miały na celu przygotowanie uczniów do finału piątkowego. Piątek w naszej szkole rozpoczął komunikat o fianle obchodów VII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Wszyscy uczniowie zostali zaproszeni na napisanie testu z tabliczką mnożenia na czas wraz z gotowym arkuszem ze strony matzoo.pl. Test napisało 179 uczniów naszej szkoły, a nazwiska osób z najlepszymi wynikami zostały wywieszone w honorowej gablotce szkoły – przy gabinecie Pani Dyrektor. Został utworzony na podstawie średnich całych klas ranking klas – najlepsze miejsce osiągnęła klasa VI b – 47,5 prawidłowych odpowiedzi w ciągu 2 minut, II miejsce klasa VII – 44,6 prawidłowych odpowiedzi w ciągu 2 minut.

Wszystkie zadania były punktowane, a średnia punktów została uwzględniona do prowadzonego w szkole „Turnieju Klas” prowadzonego przez Samorząd Uczniowski Szkoły.

Klasy II i III SP:

           W dniu 29 IX 2017r. łącznie 58 uczniów z  klas II i III,  przystąpiło  do udziału  w szkolnych zmaganiach z okazji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Na początku uczniowie przypomnieli sobie zasady mnożenia liczb przez liczby 0 i 1. Następnie przystąpili do konkursu ze znajomości tabliczki mnożenia w tym zakresie. Aż 49 uczniów na otrzymanych kartach pracy bezbłędnie wpisało poprawne wyniki i tym samym znalazło się w grupie zwycięzców. W nagrodę,  na drzwiach klas zostały zawieszony listy z imionami i nazwiskami zwycięzców. Wszystkie prace z obliczeniami, zostały powieszone w klasach w dostępnych miejscach, pełnią funkcję dekoracyjną, stanowią również źródło informacji.   

            W drugiej części konkursu wszyscy uczniowie rozwiązywali przykłady tabliczki mnożenia w zakresie 50. Zwycięzcy tej części w liczbie 16 uczniów udali się do sali komputerowej, gdzie w parach,  w ciągu 5 min. starali się rozwiązać  jak najwięcej przykładów. Najlepszą drużyną  okazali się Bartosz K. i Dariusz B. z klasy IIIb którzy zdobyli aż 47pkt. Drugie miejsce zajęli Oliwia A. i Michał P. z klasy IIIc i uzyskali 37pkt. Trzecie miejsce przypadło w udziale ucz. Julii S.i Fabianowi S., uczniom klasy IIIa, którzy uzyskali 36pkt. 

Wszystkich uczestnikom dziękujemy za udział w obchodach matematycznego święta i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu, w przyszłym roku.

Helena Madej

Elżbieta Dębska