wydarzenia

NARODOWE CZYTANIE

 

Narodowe Czytanie  to  polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu; zapoczątkowana w 2012 roku.

Podczas tej szczytnej akcji czytane są najważniejsze dzieła polskiej literatury. Czytano już między innymi  fragmenty „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza, Trylogię  i „Quo vadis”  H. Sienkiewicza. W 2019 r. wybrano „Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie”, czyli „teksty, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem”. Utwory te reprezentują różne epoki i style, a „łączy je to, co najważniejsze: są na trwałe wpisane w historię polskiej literatury”. Przypomniano treść nowel  :

 

W tym roku wspólnie odczytano „Balladynę” J. Słowackiego. Nasza szkoła jak co roku włączyła się w tą wspaniałą akcję. Jednak ze  względu na obostrzenia sanitarne uczniowie czytali fragmenty dramatu Słowackiego w klasach. Utwór tego wybitnego romantycznego twórcy opowiadający o mrocznych  zakamarkach ludzkiej duszy, o dążeniu do władzy za wszelką cenę zaciekawił uczniów.

Zachęcamy do czytania, gdyż jak mawiała A. Lindgren: „Bo jeśli raz przywykliśmy, żeby radość i pociechę  czerpać z książek, to już się bez nich obejść nie możemy”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

 

1 września 2020 r.   godz. 9:00

 

1.      Do szkoły mogą przyjść uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

 

2.      W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 

3.      Po wejściu do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.

 

4.      Uczniowie nie mają obowiązku zakładania maseczek na terenie szkoły.

 

5.      Tylko uczniowie klas 1 mogą wejść do szkoły na salę gimnastyczną z jednym rodzicem/opiekunem.

 

6.      Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej wyznaczonej żółto-czarnymi liniami zachowując zasady:

 

·         1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

 

·         dystans od kolejnego opiekuna minimum 1,5 metra,

 

·         dystans od pracowników szkoły minimum 1,5 metra,

 

·         przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk,

 

·         opiekunowie nie mogą mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

 

Wszystkie osoby przebywające na terenie budynku muszą bezwzględnie podporządkować się poleceniom pracowników szkoły

 

7.      1 września 2020 r. o godzinie 9.00 uczniowie spotykają się w salach z wychowawcami wchodząc do budynku wyznaczonym wejściem:

 

 

 

KLASA

NR SALI

WEJSCIE

1a

Sala gimnastyczna

D

1b

Sala gimnastyczna

D

2a

5

B

2b

6

A

3a

2

B

3b

1

B

4a

48

E

4b

45

E

5a

37

E

6a

8

A

6b

7

A

7a

38

F

7b

39

F

7c

40

F

8a

32

D

 

 

 

Wejścia będą oznaczone.

 

8.      Przebieg spotkań z wychowawcami:

 

·         powitanie uczniów,

 

·         omówienie organizacji roku szkolnego,

 

·         zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa,

 

·         zajęcia integracyjne.

 

Przewidywany czas trwania spotkania 1 godzina zegarowa.

 

Po zakończeniu zajęć uczniowie opuszczają budynek tym samym wejściem, którym wchodzili.

 

9.      W tym dniu kursuje autobus szkolny zgodnie z ustalonym harmonogramem. Środki bezpieczeństwa – obowiązkowa osłona ust i nosa.

I kurs dla kl.  VI-VIII SP               

 

     8:10  - Chełm       

 

                 8:13  - Zawadka   

 

                 8:18  - Szymanów            

 

                 8:20  Pęczków, Wrocisławice       

 

     8:25  - Bukówek                                                                                                                                    

 

II kurs dla kl. I – V
                 8:20 –
Chełm                                                       
                 8:23 – Zawadka                                                  
                 8:28 – Szymanów                                               
                 8:30
  Pęczków, Wrocisławice       
                 8:33   Bukówek 

 

III kurs        

 

                 8:50 - Michałów               
                 8:55
– Cesarzowice

 

 

ODJAZDY

 

 

I   kurs około 10:15 -  Michałów , Cesarzowice

 

II i III kurs 10:30 – Zawadka (dwa autobusy)

 

 

 

Postępowanie przetargowe na usługę ubezpieczenia NW uczniów oraz OC pracowników

                                

                                                                                    F536 Dokument chroniony prawem autorskim

                                                                                    © Supra Brokers S.A.

 

 Wrocław, dnia 10.07.2020 r.     

 

 

Gmina Środa Śląska

 

Supra Brokers S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu przetargowym na usługę Grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów i wychowanków placówek oświatowo- wychowawczych Gminy Środa Śląska oraz Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników placówek oświatowych i oświatowo –wychowawczych Gminy Środa ŚląskaSIWZ NR 118/2020/N/Środa Śląska.

W związku z powyższym na stronie internetowej www.suprabrokers.pl pod linkiem https://suprabrokers.pl/przetargi-samorzad/usluga-ubezpieczenia-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow-dzieci-i-mlodziezy-placowek-oswiatowych-oraz-wychowankow-placowek-oswiatowo-wychowawczych-i-ubezpieczenia-odpowiedzialnosci-cywilnej-pracownik-4/ zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu wraz z pozostałymi dokumentami. Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zobowiązany jest zamieścić ogłoszenie na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

 

W związku z tym prosimy Państwa o niezwłoczne zamieszczenie ogłoszenia na Państwa tablicy ogłoszeń oraz w/w linku na Państwa stronie internetowej.

 

 

Z poważaniem

                                                                                                                   Dominik Pawłowski

 

 

SUPRA BROKERS®

 

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1,  tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000425834, 

 

kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234

 

www.suprabrokers.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2020/2021

·         Zajęcia edukacyjne odbywają się w godzinach od 8.00 do 12.35.

 

·         Obowiązkowe zajęcia to edukacja wczesnoszkolna 18 godzin oraz  j. angielski w wymiarze 2 godzin.

 

·         Na życzenie rodziców dziecko może uczestniczyć w lekcjach religii w wymiarze 2 godzin. Oświadczenie składa się u wychowawcy. Jeżeli dziecko nie uczęszcza na religię należy to zgłosić do dyrektora przed rozpoczęciem zajęć szkolnych tj. do 21 sierpnia. Uczniowi zostanie zapewniona opieka w świetlicy lub bibliotece szkolnej.

 

·         W sali lekcyjnej  obowiązuje obuwie zmienne.

 

·         Na uroczystościach szkolnych obowiązuje strój galowy: dziewczynki – biała bluzka, granatowa lub czarna spódniczka, chłopcy – biała koszula, granatowe lub czarne spodnie.

 

·         Świetlica szkolna funkcjonuje od 7.00 do 8.00 oraz od 11.50 do 16.00. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie kl. 1 – 3, których rodzice pracują w godzinach pracy szkoły. Starsi uczniowie przyjmowani są tylko w przypadku wolnych miejsc.

 

·         Uczniowie korzystający z autobusu szkolnego mogą oczekiwać na kurs w świetlicy dla dojeżdżających.

 

·         Uczniowie mogą korzystać z zajęć świetlicowych na podstawie zgłoszenia zgodnie z obowiązującym regulaminem. Karty zapisu można pobrać ze strony szkoły, w sekretariacie lub od wychowawcy w pierwszych dniach września.

 

·         W szkole istnieje możliwość wykupienia posiłku w postaci zupek.

 

·         Kurtki, buty oraz strój sportowy uczniowie przechowują w klasie w wyznaczonym miejscu.

 

·         Strój na zajęcia wychowania fizycznego to: koszulka, spodenki, skarpety, obuwie sportowe na miękkiej podeszwie. Strój należy włożyć do worka.

 

·         Uczniowie mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych zgodnie z zainteresowaniami i przedstawioną we wrześniu ofertą.

 

·         Szkoła uczestniczy w Programie dla szkół, w ramach którego dzieci otrzymują warzywa lub owoce oraz mleko w wybranych 10 tygodniach semestru. Deklaracje należy złożyć we wrześniu u wychowawcy.

 

·         Na przerwach uczniowie przebywają pod stałą opieką wychowawcy lub nauczyciela dyżurującego.

 

·         W szkole uczniowie są objęci pomocą psychologiczno- pedagogiczną. Opinie lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej należy dostarczyć do dyrektora szkoły. We wrześniu, po uzyskaniu zgody rodzica, przeprowadzane są badania przesiewowe przez logopedę.

 

·         W szkole korzystamy z Dziennika Elektronicznego. Do logowania niezbędny jest adres e-mail, który należy podać wychowawcy na pierwszym spotkaniu.

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

tel. 71 31 72 400,

 

e-mail: sekretariat@zsciechow.pl

 

INFORMACJA O PODRĘCZNIKACH

 

We wrześniu uczniowie otrzymują darmowe podręczniki i ćwiczenia do zajęć edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego. Podręczniki są własnością szkoły, wypożyczone zostaną na rok każdemu dziecku. Ćwiczenia będą przekazywane bez obowiązku zwrotu.

 

Rodzice uczniów uczęszczających na religię muszą samodzielnie zakupić podręcznik:

 

Poznaję Boży świat. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej.

 

Autor ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Jerzy Snopek;  Wydawnictwo JEDNOŚĆ

 

Lista podstawowych przyborów szkolnych znajduje się na stronie szkoły w zakładce DLA RODZICÓW – DOKUMENTY DO POBRANIA – WYKAZ PRZYBORÓW SZKOLNYCH DLA KL. 1

 

 

 

 

 

 

 

Podręczniki i ćwiczenia do religii

 

     

               W roku szkolnym 2020/21 rodzice dzieci uczęszczających na religię są zobowiązani zakupić podręczniki i ćwiczenia zgodnie z poniższym wykazem:

kl.I   -  ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Jerzy Snopek;  Wydawnictwo JEDNOŚĆ

           nr dopuszczenia: AZ-11-01/18-KI-4/20

- Poznaję Boży świat. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej.

 

kl. II -  Elżbieta Kondrak, Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek, Red. ks. J.Czerkawski; Wydawnictwo JEDNOŚĆ

            nr dopuszczenia: AZ-12-01/12-KI-3/12

- Idziemy do Jezusa - podręcznik.

 

kl. III - Elżbieta Kondrak, Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek, Red. ks. J.Czerkawski; Wydawnictwo JEDNOŚĆ

           nr dopuszczenia: AZ-13-01/12-KI-4/13

   - Jezus jest z nami - podręcznik.

 

            Elżbieta Kondrak, Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek, Red. ks. J.Czerkawski

  -  Jezus jest z nami  - ćwiczenia.

 

kl. IV -  ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak; Wydawnictwo JEDNOŚĆ

            nr  dopuszczenia: AZ-21-02/12-KI-1/12

   - Miejsce pełne BOGAct. Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej.

 

           Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

   - Miejsce pełne BOGAct - zeszyt ćwiczeń.

 

kl. V -  ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska; Wydawnictwo JEDNOŚĆ

           nr  dopuszczenia: AZ-22-02/12-KI-1/13

  -  Spotkania uBOGAcające. Podręcznik do religii dla klasy 5 szkoły podstawowej.

 

           Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska, J. Konat

   - Spotkania uBOGAcające - zeszyt ćwiczeń.

 

kl. VI -  ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska; Wydawnictwo JEDNOŚĆ

            nr  dopuszczenia: AZ-23-02/12-KI-3/14

  -  Tajemnica BOGAtego życia - podręcznik.

 

            E. Kondrak, E. Paszewska, A. Stęporek

 -  Tajemnica BOGAtego życia - ćwiczenia.

 

kl. VII -  ks. prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak; Wydawnictwo Św. Wojciech, Poznań

              nr  dopuszczenia: AZ-31-01/10-PO-1/11

 - Spotkania ze słowem- podręcznik.

 

kl. VIII -  ks. prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak; Wydawnictwo Św. Wojciech, Poznań

               nr  dopuszczenia: AZ-32-01/10-PO-1/12

  -  Aby nie ustać w drodze - podręcznik.