OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY.

W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym. Projekt ma na celu przybliżenie wiedzy na temat funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu w środowisku szkolnym, rówieśniczym i społecznym.

Zadanie Październikowe - ”Zakręceni na niebiesko”.