Klub Szkół UNICEF.

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Ciechowie dołączyła do Klubu Szkół UNICEF. Jest to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. "Czy wiesz, że w regionie Rogu Afryki trwa jedna z największych od 40 lat katastrof humanitarnych? Jak wygląda sytuacja dzieci mieszkających w krajach dotkniętych suszą? Co możemy zrobić, aby zmienić ich los?" W związku z tym nasza szkoła przystąpiła do akcji "Na ratunek dzieciom w Rogu Afryki" polegającej na pomocy 2 milionom dzieci cierpiących z powodu głodu w Etiopii, Somalii oraz Kenii. W szkole będzie prowadzona zbiórka charytatywna. Zachęcamy i prosimy uczniów i ich rodziców o pomoc dla dzieci z Afryki. Pieniądze można wpłacać do koordynatora akcji p.Macieja Jakubów lub do puszki z którą uczniowie będą kwestować w szkole. Zebrane fundusze zostaną przekazane UNICEF.

Pamiętajmy dobro zawsze do nas wraca!