III miejsce w etapie centralnym XXIX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża.

 

    W   dniach  3 - 4 czerwca  uczennica  naszej  szkoły  przebywała 
w  Łodzi, gdzie  odbywał  się  etap  centralny  XXIX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady  Promocji  Zdrowego  Stylu Życia  organizowanej  przez  Polski Czerwony  Krzyż.

    Z  wielką  dumą  i  radością  informujemy,  że  Aniela  Przystał reprezentująca województwo dolnośląskie, zajęła trzecie miejsce.

    Zadaniem  finalistów  było  napisanie  testu  składającego  się  
ze 100  pytań  jedno- i  wielokrotnego  wyboru  oraz  prezentacja  akcji prozdrowotnej pt. "Zdrowy styl życia - równowaga pomiędzy wszystkimi sferami życia człowieka".

I miejsce              zajęła uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 21
    w Płocku, zdobywając 98 punktów.

II miejsce             zajął uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w  
    Gubinie , zdobywając  90 punktów
.

III miejsce           zajęła uczennica Szkoły Podstawowej im.    
             Noblistów Polskich w Ciechowie,  zdobywając
             90 punktów
.

Opiekunem uczennicy była nauczycielka biologii - Pani Marta Drogoń.

              Anieli  serdecznie  gratulujemy  osiągniętego  sukcesu  i  mamy nadzieję, że swoją pasją i determinacją zarazi koleżanki i kolegów, którzy podążą jej śladem.