Święto Drzewa

 

Z okazji zbliżającego się Święta Drzewa 7 października uczniowie klas piątych wraz z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych wzięli udział w trzeciej ogólnopolskiej akcji #sadziMy z parą prezydencką, której celem jest uwrażliwienie na piękno i konieczność poszanowania otaczającej nas przyrody, a także uświadomienie młodemu pokoleniu roli, jaką w życiu człowieka i zwierząt odgrywa las. Dzieci na terenie szkolnego ogrodu posadziły sadzonki kilku gatunków drzew, m. in. świerka, jodły, dębu, klonu oraz lipy, dowiedziały się również o wymaganiach poszczególnych gatunków drzew oraz sposobie pielęgnacji sadzonek.