Z kulturą mi do twarzy

 

Nasza szkoła przystąpiła do  Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "Z kulturą mi do twarzy" II EDYCJA.

Cele projektu to między innymi:

·         wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

·         wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

·         formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.

Projekt polega na tym ,że uczniowie łącznie muszą wykonać 20 zadań z 4 modułów (MODUŁ I – W KRAINIE MUZ, MODUŁ II – TU JEST MOJE MIEJSCE, MODUŁ III – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ, MODUŁ IV – KULTURY ŚWIATA) Zadania są zróżnicowane i dostosowane do wieku i możliwości dzieci.

W projekcie biorą udział zarówno uczniowie z klas 1-3 jak i starsze. Dzięki niemu uczniowie mogą wykazać się kreatywnością, utrwalić zasady  kulturalnego zachowania w miejscach publicznych. poznać swoją małą ojczyznę, zapoznać się z informacjami o innych kulturach.