Roztańczona szkoła

W 2019 roku szkole w Ciechowie powstała grupa taneczna „Thunder”, w skład której weszły uczennice klasy 1a i 1b. Dziewczynki uczęszczają na zajęcia 2-3 razy w tygodniu (program SKS). W roku 2020/2021 dołączyła do zajęć druga grupa uczniów z klasy 1a,1b i 3a „FireDance”. Niestety czas pandemii i nauka zdalna zaburzyła systematyczność ćwiczeń. Obecnie spotykamy się od kwietnia 2021. Uczniowie na zajęciach ćwiczą sumiennie, rozwijają swoje zainteresowania i pasje oraz mają możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego przy muzyce. Po dwóch niepełnych latach treningów grupa „Thunder” ma w swoim repertuarze następujące układy taneczne:

          1.  Tamta dziewczyna

          2.   Seniorita

          3.     Baila

         4.     Vaiana

         5.   Afryka

         6.     Dżungla

         7.     Krakowiak

         8.     Piosenka świąteczna

Grupa „FireDance”

        1.     Baila

        2.     Afryka

        3.     Plastik

Swoje umiejętności dzieci zaprezentowały podczas:

     Szkolnego Dnia Dziecka – 01.06.2021;

     Pikniku Rodzinnego w Ciechowie – 19.06.2021;

 

Opiekun zespołów Edyta Dynda