Zajęcia z ekspertem od wilków

W poniedziałek 14 czerwca 2021r. w naszej szkole odbędą się zajęcia, które poprowadzi prof. Roman Gula – ekspert od wilków. Podczas zajęć profesor Gula połączy się ze szkołą w formie online. Każda z naszych sal lekcyjnych wyposażona jest w tablicę interaktywną i tym samym z możliwości uczestnictwa skorzystają uczniowie wszystkich naszych klas. Tematyka lekcji obejmować będzie ekologię wilków oraz ich ochronę w Polsce. Głównym celem niniejszych działań edukacyjnych jest zwiększanie świadomości dzieci i młodzieży na temat bioróżnorodności oraz ochrony gatunkowej.