Międzynarodowy Dzień Dziecka

 

Międzynarodowy Dzień Dziecka (MDD) – dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ; w Polsce MDD obchodzony jest 1 czerwca.

 

W tym roku po powrocie dzieci do szkół możliwe było świętowanie tego szczególnego dnia wspólnie z kolegami i koleżankami, jednak w obowiązującym jeszcze reżimie sanitarnym.

 

Uczniowie naszej szkoły spędzili Dzień Dziecka aktywnie i kreatywnie. Wykonywali w klasach różne zadania, np. projekt „Bohaterowie lektur zamknięci w pudełku”, oglądali filmy. Był także czas na wyjście na dwór, spacer, gry i zabawy integracyjne.

 

Ukoronowaniem wspólnego świętowania było zjedzenie pizzy. Przyjemnie było spędzić ten radosny dzień nie spiesząc się, na wspólnych rozmowach i pogłębianiu relacji koleżeńskich.

Zapraszamy na fotorelację.