Konkurs "Bezpieczny KRUSnal"

 W dniu 25 i 27 listopada 2020r. w naszej szkole odbył się etap regionalny konkursu dla dzieci „Bezpieczny KRUSnal”. Jego organizatorem była Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Środzie Śląskiej.

 

Celem konkursu było upowszechnianie podstawowych zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, uświadomienie zagrożeń chorobowych i wypadków występujących w środowisku wiejskim, popularyzowanie wykazu czynności niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat oraz zapoznanie dzieci z bezpiecznym zachowaniem się na obszarach leśnych.

 

W konkursie wzięło udział 19 uczniów z klasy VIa i VIb. Pięcioro z nich – Adrian Kobiela, Zofia Staszczyk, Kamil Rajczakowski, Maciej Kołaczyński, Joanna Gładysz - zdobyło nagrody rzeczowe.

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!!!