NARODOWE CZYTANIE

 

Narodowe Czytanie  to  polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu; zapoczątkowana w 2012 roku.

Podczas tej szczytnej akcji czytane są najważniejsze dzieła polskiej literatury. Czytano już między innymi  fragmenty „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza, Trylogię  i „Quo vadis”  H. Sienkiewicza. W 2019 r. wybrano „Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie”, czyli „teksty, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem”. Utwory te reprezentują różne epoki i style, a „łączy je to, co najważniejsze: są na trwałe wpisane w historię polskiej literatury”. Przypomniano treść nowel  :

 

W tym roku wspólnie odczytano „Balladynę” J. Słowackiego. Nasza szkoła jak co roku włączyła się w tą wspaniałą akcję. Jednak ze  względu na obostrzenia sanitarne uczniowie czytali fragmenty dramatu Słowackiego w klasach. Utwór tego wybitnego romantycznego twórcy opowiadający o mrocznych  zakamarkach ludzkiej duszy, o dążeniu do władzy za wszelką cenę zaciekawił uczniów.

Zachęcamy do czytania, gdyż jak mawiała A. Lindgren: „Bo jeśli raz przywykliśmy, żeby radość i pociechę  czerpać z książek, to już się bez nich obejść nie możemy”.