Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

 

1 września 2020 r.   godz. 9:00

 

1.      Do szkoły mogą przyjść uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

 

2.      W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 

3.      Po wejściu do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.

 

4.      Uczniowie nie mają obowiązku zakładania maseczek na terenie szkoły.

 

5.      Tylko uczniowie klas 1 mogą wejść do szkoły na salę gimnastyczną z jednym rodzicem/opiekunem.

 

6.      Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej wyznaczonej żółto-czarnymi liniami zachowując zasady:

 

·         1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

 

·         dystans od kolejnego opiekuna minimum 1,5 metra,

 

·         dystans od pracowników szkoły minimum 1,5 metra,

 

·         przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk,

 

·         opiekunowie nie mogą mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

 

Wszystkie osoby przebywające na terenie budynku muszą bezwzględnie podporządkować się poleceniom pracowników szkoły

 

7.      1 września 2020 r. o godzinie 9.00 uczniowie spotykają się w salach z wychowawcami wchodząc do budynku wyznaczonym wejściem:

 

 

 

KLASA

NR SALI

WEJSCIE

1a

Sala gimnastyczna

D

1b

Sala gimnastyczna

D

2a

5

B

2b

6

A

3a

2

B

3b

1

B

4a

48

E

4b

45

E

5a

37

E

6a

8

A

6b

7

A

7a

38

F

7b

39

F

7c

40

F

8a

32

D

 

 

 

Wejścia będą oznaczone.

 

8.      Przebieg spotkań z wychowawcami:

 

·         powitanie uczniów,

 

·         omówienie organizacji roku szkolnego,

 

·         zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa,

 

·         zajęcia integracyjne.

 

Przewidywany czas trwania spotkania 1 godzina zegarowa.

 

Po zakończeniu zajęć uczniowie opuszczają budynek tym samym wejściem, którym wchodzili.

 

9.      W tym dniu kursuje autobus szkolny zgodnie z ustalonym harmonogramem. Środki bezpieczeństwa – obowiązkowa osłona ust i nosa.

I kurs dla kl.  VI-VIII SP               

 

     8:10  - Chełm       

 

                 8:13  - Zawadka   

 

                 8:18  - Szymanów            

 

                 8:20  Pęczków, Wrocisławice       

 

     8:25  - Bukówek                                                                                                                                    

 

II kurs dla kl. I – V
                 8:20 –
Chełm                                                       
                 8:23 – Zawadka                                                  
                 8:28 – Szymanów                                               
                 8:30
  Pęczków, Wrocisławice       
                 8:33   Bukówek 

 

III kurs        

 

                 8:50 - Michałów               
                 8:55
– Cesarzowice

 

 

ODJAZDY

 

 

I   kurs około 10:15 -  Michałów , Cesarzowice

 

II i III kurs 10:30 – Zawadka (dwa autobusy)