Postępowanie przetargowe na usługę ubezpieczenia NW uczniów oraz OC pracowników

                                

                                                                                    F536 Dokument chroniony prawem autorskim

                                                                                    © Supra Brokers S.A.

 

 Wrocław, dnia 10.07.2020 r.     

 

 

Gmina Środa Śląska

 

Supra Brokers S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu przetargowym na usługę Grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów i wychowanków placówek oświatowo- wychowawczych Gminy Środa Śląska oraz Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników placówek oświatowych i oświatowo –wychowawczych Gminy Środa ŚląskaSIWZ NR 118/2020/N/Środa Śląska.

W związku z powyższym na stronie internetowej www.suprabrokers.pl pod linkiem https://suprabrokers.pl/przetargi-samorzad/usluga-ubezpieczenia-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow-dzieci-i-mlodziezy-placowek-oswiatowych-oraz-wychowankow-placowek-oswiatowo-wychowawczych-i-ubezpieczenia-odpowiedzialnosci-cywilnej-pracownik-4/ zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu wraz z pozostałymi dokumentami. Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zobowiązany jest zamieścić ogłoszenie na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

 

W związku z tym prosimy Państwa o niezwłoczne zamieszczenie ogłoszenia na Państwa tablicy ogłoszeń oraz w/w linku na Państwa stronie internetowej.

 

 

Z poważaniem

                                                                                                                   Dominik Pawłowski

 

 

SUPRA BROKERS®

 

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1,  tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000425834, 

 

kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234

 

www.suprabrokers.pl