Informacje dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2020/2021

·         Zajęcia edukacyjne odbywają się w godzinach od 8.00 do 12.35.

 

·         Obowiązkowe zajęcia to edukacja wczesnoszkolna 18 godzin oraz  j. angielski w wymiarze 2 godzin.

 

·         Na życzenie rodziców dziecko może uczestniczyć w lekcjach religii w wymiarze 2 godzin. Oświadczenie składa się u wychowawcy. Jeżeli dziecko nie uczęszcza na religię należy to zgłosić do dyrektora przed rozpoczęciem zajęć szkolnych tj. do 21 sierpnia. Uczniowi zostanie zapewniona opieka w świetlicy lub bibliotece szkolnej.

 

·         W sali lekcyjnej  obowiązuje obuwie zmienne.

 

·         Na uroczystościach szkolnych obowiązuje strój galowy: dziewczynki – biała bluzka, granatowa lub czarna spódniczka, chłopcy – biała koszula, granatowe lub czarne spodnie.

 

·         Świetlica szkolna funkcjonuje od 7.00 do 8.00 oraz od 11.50 do 16.00. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie kl. 1 – 3, których rodzice pracują w godzinach pracy szkoły. Starsi uczniowie przyjmowani są tylko w przypadku wolnych miejsc.

 

·         Uczniowie korzystający z autobusu szkolnego mogą oczekiwać na kurs w świetlicy dla dojeżdżających.

 

·         Uczniowie mogą korzystać z zajęć świetlicowych na podstawie zgłoszenia zgodnie z obowiązującym regulaminem. Karty zapisu można pobrać ze strony szkoły, w sekretariacie lub od wychowawcy w pierwszych dniach września.

 

·         W szkole istnieje możliwość wykupienia posiłku w postaci zupek.

 

·         Kurtki, buty oraz strój sportowy uczniowie przechowują w klasie w wyznaczonym miejscu.

 

·         Strój na zajęcia wychowania fizycznego to: koszulka, spodenki, skarpety, obuwie sportowe na miękkiej podeszwie. Strój należy włożyć do worka.

 

·         Uczniowie mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych zgodnie z zainteresowaniami i przedstawioną we wrześniu ofertą.

 

·         Szkoła uczestniczy w Programie dla szkół, w ramach którego dzieci otrzymują warzywa lub owoce oraz mleko w wybranych 10 tygodniach semestru. Deklaracje należy złożyć we wrześniu u wychowawcy.

 

·         Na przerwach uczniowie przebywają pod stałą opieką wychowawcy lub nauczyciela dyżurującego.

 

·         W szkole uczniowie są objęci pomocą psychologiczno- pedagogiczną. Opinie lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej należy dostarczyć do dyrektora szkoły. We wrześniu, po uzyskaniu zgody rodzica, przeprowadzane są badania przesiewowe przez logopedę.

 

·         W szkole korzystamy z Dziennika Elektronicznego. Do logowania niezbędny jest adres e-mail, który należy podać wychowawcy na pierwszym spotkaniu.

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

tel. 71 31 72 400,

 

e-mail: sekretariat@zsciechow.pl

 

INFORMACJA O PODRĘCZNIKACH

 

We wrześniu uczniowie otrzymują darmowe podręczniki i ćwiczenia do zajęć edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego. Podręczniki są własnością szkoły, wypożyczone zostaną na rok każdemu dziecku. Ćwiczenia będą przekazywane bez obowiązku zwrotu.

 

Rodzice uczniów uczęszczających na religię muszą samodzielnie zakupić podręcznik:

 

Poznaję Boży świat. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej.

 

Autor ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Jerzy Snopek;  Wydawnictwo JEDNOŚĆ

 

Lista podstawowych przyborów szkolnych znajduje się na stronie szkoły w zakładce DLA RODZICÓW – DOKUMENTY DO POBRANIA – WYKAZ PRZYBORÓW SZKOLNYCH DLA KL. 1