Podręczniki i ćwiczenia do religii

 

     

               W roku szkolnym 2020/21 rodzice dzieci uczęszczających na religię są zobowiązani zakupić podręczniki i ćwiczenia zgodnie z poniższym wykazem:

kl.I   -  ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Jerzy Snopek;  Wydawnictwo JEDNOŚĆ

           nr dopuszczenia: AZ-11-01/18-KI-4/20

- Poznaję Boży świat. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej.

 

kl. II -  Elżbieta Kondrak, Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek, Red. ks. J.Czerkawski; Wydawnictwo JEDNOŚĆ

            nr dopuszczenia: AZ-12-01/12-KI-3/12

- Idziemy do Jezusa - podręcznik.

 

kl. III - Elżbieta Kondrak, Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek, Red. ks. J.Czerkawski; Wydawnictwo JEDNOŚĆ

           nr dopuszczenia: AZ-13-01/12-KI-4/13

   - Jezus jest z nami - podręcznik.

 

            Elżbieta Kondrak, Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek, Red. ks. J.Czerkawski

  -  Jezus jest z nami  - ćwiczenia.

 

kl. IV -  ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak; Wydawnictwo JEDNOŚĆ

            nr  dopuszczenia: AZ-21-02/12-KI-1/12

   - Miejsce pełne BOGAct. Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej.

 

           Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

   - Miejsce pełne BOGAct - zeszyt ćwiczeń.

 

kl. V -  ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska; Wydawnictwo JEDNOŚĆ

           nr  dopuszczenia: AZ-22-02/12-KI-1/13

  -  Spotkania uBOGAcające. Podręcznik do religii dla klasy 5 szkoły podstawowej.

 

           Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska, J. Konat

   - Spotkania uBOGAcające - zeszyt ćwiczeń.

 

kl. VI -  ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska; Wydawnictwo JEDNOŚĆ

            nr  dopuszczenia: AZ-23-02/12-KI-3/14

  -  Tajemnica BOGAtego życia - podręcznik.

 

            E. Kondrak, E. Paszewska, A. Stęporek

 -  Tajemnica BOGAtego życia - ćwiczenia.

 

kl. VII -  ks. prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak; Wydawnictwo Św. Wojciech, Poznań

              nr  dopuszczenia: AZ-31-01/10-PO-1/11

 - Spotkania ze słowem- podręcznik.

 

kl. VIII -  ks. prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak; Wydawnictwo Św. Wojciech, Poznań

               nr  dopuszczenia: AZ-32-01/10-PO-1/12

  -  Aby nie ustać w drodze - podręcznik.