Jak motywować uczniów do systematycznej pracy w domu?

Jak motywować uczniów do systematycznej pracy w domu?

 

Czym jest motywacja? Najprościej mówiąc jest to energia, wola do działania. Gdy jesteś zmotywowany do czegoś, to czujesz w sobie energię, która ukierunkowana jest na dany cel. Ale motywacja to nie tylko energia do działania, to przede wszystkim wybór, który podjęliśmy: ja chcę coś zrobić. “Ja chcę ” jest kluczową składową motywacji. “Ja chcę” musi wypływać z nas samych, być integralną częścią nas. Nie możemy narzucić, ani tym bardziej wymusić od kogoś chcenia. Ale możemy stworzyć takie warunki, żeby drugiej osobie chciało się bardziej - lub mniej. Możemy skutecznie wspierać motywację wewnętrzną dzieci. A co najważniejsze – dzieci uczą się modelowanie, czyli naśladowanie nas samych!

 

Aby zmotywować dzieci do nauki w domu należy zatem:

1.                  Być wsparciem dla dziecka.

Ten czas jest święty. Wspieraj dziecko a nie wyręczaj. Nie przerywaj mu, nie wołaj do telefonu, wyłącz wszelkie źródła dźwięku, żeby mógł się lepiej skoncentrować w szkole. Niech dziecko widzi, że traktujesz ten czas bardzo poważnie. Jeśli dziecko potrzebuje pomocy bądź przy nim.

2.                  Ustalić jasny, niezmienny harmonogram dnia.

Ważna jest dobra organizacja pracy i czas odpoczynku. Zanim przystąpicie do pracy należy przejrzeć zadania przesłane przez nauczycieli i ustalić kroki działania. Nie róbcie wszystkiego na raz. Każdy potrzebuje odpoczynki i przerwy w pracy.

3.                  Zadbać o higienę pracy i spokojną atmosferę.

Odpowiednio przygotujcie miejsce nauki. Należy usunąć/wyciszyć tzw. rozpraszacze – tv, telefony itp.

4.                  Wszystkie dzieci w domu powinny uczyć się w tym samym czasie.

Niech żadne wtedy nie ogląda telewizji i nie gra na komputerze. To podstawowy błąd rodziców: pozwolić, by jedno z dzieci się bawiło, gdy drugie się uczy. Jeśli w domu są małe dzieci, należy zorganizować im opiekę w innym pokoju.

5.                  Skupiać się na sukcesach a nie porażkach.

Jeśli dziecko ma ogromne problemy z jednym przedmiotem, zachęć je, by na lodówce pojawiła się kartka: „Co już umiem”. Codziennie przed snem zapiszcie na niej to, czego dziś dziecko się dobrze nauczyło oraz to, w czym już jest kompetentne. Nawet jeśli to będą tylko dwie daty lub cztery słówka czy jedna definicja. Zwróć uwagę dziecka, jak szybko kartka się zapełniała, o ile stał się mądrzejszy przez te kilka dni.

6.                  Chwalić i nagradzać dziecko za prawdziwy wysiłek i upór.

Najlepszą nagrodą dla dziecka jest czas spędzony z rodzicami. Umówcie się, że po skończeniu nauki np. zagracie razem w grę planszową lub upieczecie coś wspólnie w kuchni.

Pamiętajcie, że w czasie nauki nie jesteście sami! Zawsze można skontaktować się ze swoimi nauczycielami, wychowawcą, pedagogiem i psychologiem szkolnym. Jesteśmy tu i służymy pomocą!

 

Kluczem do sukcesu jest miłość i akceptacja!!!

Najważniejszą sprawą w zakresie motywowania dzieci do nauki jest ich akceptacja przez rodziców, bez względu na to, co dziecko robi czy jak się zachowuje. Dziecko, które wyrasta w atmosferze akceptacji, poczuciu, że jest kochane i szanowane, łatwiej przyjmie nasz punkt widzenia. Dziecko, który nabierze wiary i pewności siebie, łatwiej pokona problemy i chętniej będzie stawiało czoła przeciwnościom.