ZDALNE NAUCZANIE

Szanowni Państwo,

w związku z zawieszeniem zajęć w SP w Ciechowie, nauczyciele, będą wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu poprzez:

  • dziennik elektroniczny (zakładka zadania domowe)
  • mailing do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny, grupy na Messenger

·         adresy przydatnych stron i portali internetowych, które będą na bieżąco uzupełniać.

Dbajmy o siebie i swoich najbliższych w tym trudnym czasie. Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny. Jednocześnie prosimy o dopilnowanie, aby dzieci nie spotykały się ze sobą w większych grupach, bo to sprzyja zakażeniom.