Strażnicy powietrza - spotkanie ze Strażą Miejską

W poniedziałek 3 lutego odbyło się spotkanie uczniów z panią Joanną Galas przedstawicielką Straży Miejskiej w Środzie Śląskiej.  Prelekcja  była podzielona na bloki tematyczne. Blok pierwszy nosił tytuł „Strażnicy Powietrza”.  Dotyczył zanieczyszczeń powietrza – czynników, które powodują, że powietrze, którym oddychamy szkodzi naszemu zdrowiu.  Pani Galas zwracała uwagę na to czym nie należy palić w piecach centralnego ogrzewania, jakie kary grożą za niestosowanie się do obowiązujących przepisów, mówiła o czujnikach zanieczyszczeń rozmieszczonych w Środzie Śląskiej.

Blok drugi dotyczył bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Uczniowie mogli sobie utrwalić wiadomości na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu.

 Wszystkie informacje przekazane na spotkaniu są cenne dla naszego bezpieczeństwa i komfortu. Pamiętajmy, że od 1 listopada 2018 roku Straż Miejska otrzymała nowe uprawnienia mandatowe, które może wykorzystywać jako narzędzie do walki z trucicielami powietrza. Pamiętajmy, że „Świat zadymiony ma same złe strony”.