spotkanie z pisarką - Jolantą Horodecką- Wieczorek

28 listopada 2019r. w naszej szkole odbyło się spotkanie autorskie z panią Jolantą Horodecką-Wieczorek, autorką mieszkającą w Piotrkowie Trybunalskim. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klas 1-8.

Dzieci dowiedziały się, że pani Jolanta Horodecka-Wieczorek jest autorką literatury fantastycznej (powieść, opowiadania) oraz ponad 160 bajek  w wierszu i prozie, z czego na rynku krajowym i zagranicznym ukazało się 47 tytułów nakładem ponad 840 tysięcy egzemplarzy.

Na spotkaniu, a także w swoich utworach przekazuje dzieciom informacje o wartościach takich jak przyjaźń, wzajemne pomoc, miłość do ludzi, zwierząt i ojczyzny, a także za pośrednictwem swych postaci bajkowych poucza dzieci jak unikać zagrożeń i przemocy.

Wszystkie bajki i baśnie Jolanty Horodeckiej-Wieczorek opatrzone są emblematem „Bez przemocy” i posiadają głęboko humanistyczne przesłanie, wyrażone w formie morałów. Sama pisarka powtarza, że „Piszę bajki bez przemocy, ażeby dzieci spokojnie mogły sypiać w nocy”.

Po zakończeniu spotkania dzieci mogły zakupić książeczki z autografem.