PRZEDSTAWIENIE PROFILAKTYCZNE

Dnia 26 marca 2019r. uczniowie naszej szkoły mieli możliwość obejrzenia ciekawych przedstawień profilaktycznych.

Pierwsze z nich, zatytułowane „Kolczasta przyjaźń” rozpoczęło się o godz. 8.00. Jego odbiorcami były dzieci z klas I-IV szkoły podstawowej. To historia Jeżyka -  wyśmiewanego przez innych z racji swej odmienności – „dziwoląga”, który nie może się z nikim zaprzyjaźnić. Jednak „kolczasta postać” posiadała sporo umiejętności i zalet. Można było się od niej wiele nauczyć, trzeba tylko przezwyciężyć uprzedzenia. W efekcie Jeżyk zdobył szacunek innych, a i samemu stał się mniej „kolczasty”, czyli wyeliminował swoje kłopoty w relacjach z otoczeniem.

Widowisko poruszało problem przyjaźni i tolerancji wobec inności, co, w przypadku młodszych dzieci, dotyczy często pozornie „błahej” odmienności, np. w wyglądzie czy ubiorze. Staje się ona nierzadko przyczyną dziecięcych dramatów – wyśmiewania, dyskryminacji i wykluczenia z grupy rówieśniczej.

            O godz. 8.55 rozpoczął się drugi spektakl pt. „Pętla zdarzeń”. Widownia składała się z uczniów klas V-VIII SP. W przedstawieniu poruszono problematykę agresji i przemocy rówieśniczej – fizycznej oraz psychicznej, często występującej, a trudniejszej do wychwycenia. Szczególnie ta druga jest dotkliwa i może powodować tragiczne konsekwencje.  W przedstawionej historii jej ofiarą stał się chłopak, którego zachowanie w żaden sposób nie wskazywało, że mógł tej przemocy doświadczać. Dziennikarz podjął reporterskie śledztwo w celu ustalenia przyczyn próby samobójczej chłopca, która wstrząsnęła społecznością szkolną. Poprzez ciąg rozmów z osobami z jego otoczenia, dokonał retrospekcji zdarzeń, poprzedzających tragedię. Ich dokładna analiza rzuciła nowe światło na postacie i ich postawy wobec zaistniałego problemu. Zrodziły się pytania – czy wszyscy byli bez winy? Czy brak reakcji na zjawisko przemocy, nie jest milczącym przyzwoleniem na nią?

Aktorzy podkreślali szczególne znaczenie roli świadka i jego możliwości działań. Wskazywali, gdzie szukać pomocy i jakie mechanizmy obronne może przyjmować potencjalna ofiara.

            O ogromnym zainteresowaniu poruszanymi problemami świadczyły żywe reakcje odbiorców w czasie przestawienia (co widać na zdjęciach). Dzieci z zainteresowaniem oglądały obydwa spektakle i chętnie uczestniczyły w rozmowie kierowanej po ich zakończeniu.

Przedstawienia zostały sfinansowane ze środków gminnych, za co szczególnie dziękują dzieci oraz dyrekcja szkoły.