Targi Pracy

Dnia 19 września uczniowie klasy ósmej i trzeciej gimnazjum uczestniczyli w  Powiatowych Targach Pracy zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej. Targi odbyły się w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Środzie Śląskiej. Swoich przedstawicieli miały instytucje publiczne – Państwowa Straż Pożarna, Komenda Powiatowa Policji, Jednostka Wojskowa oraz przedstawiciele firm strefy ekonomicznej. Szkoły ponadgimnazjalne prezentowały swoje oferty edukacyjne. Wzbudziły one niezwykłe zainteresowanie wśród uczniów, ponieważ stanowiły doskonałą pomoc w podjęciu ważnej decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji.

Poznanie ofert placówek oświatowych oraz pracodawców pomoże w wyborze odpowiedniej ścieżki zawodowej, dostosowanej do zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji uczniów.