ZAPROSZENIE

 

ZAPROSZENIE

 

W dniu 21 czerwca 2018r. o godz. 16:30 w Szkole Podstawowej
im. Noblistów Polskich w Ciechowie, w sali
nr 7
odbędzie się zebranie
z rodzicami dzieci zapisanych na rok szkolny 2018/2019 do klasy pierwszej .
Serdecznie zapraszamy!

 

 

                                                    Z poważaniem
                                                   Dyrektor szkoły