Jubileusz szkoły

Dnia 15.12.2017 r. odbyły się w naszej placówce obchody 70-lecia szkoły.

               Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się o godz.11.00 częścią oficjalną, w czasie której p. Dyrektor powitała gości, m.in. p. Iwonę Stankowicz - przedstawiciela KO, p. Adama Rucińskiego - Burmistrza Środy Śląskiej, p. Sebastiana Burdzy - Starostę Powiatu Średzkiego, radnych, przedstawicieli związków zawodowych, byłych pracowników, absolwentów, rodziców, nauczycieli i uczniów.

 

 

              Po wystąpieniach p. Dyrektor i gości, życzeniach i gratulacjach mogliśmy obejrzeć prezentację multimedialną przygotowaną przez p. Grażynę Kotułę, która przybliżyła nam historię szkoły.

         

             

Kolejnym punktem programu była część artystyczna przygotowana przez uczniów pod kierunkiem p. Marzeny Sipowicz. Akademia poświęcona była jednej z patronek szkoły, a mianowicie Marii Skłodowskiej- Curie, którą ukazano w trzech odsłonach: jako matkę, kobietę i wielką uczoną.

   

               Ponadto goście mieli możliwość obejrzenia zdjęć i pamiątek przypominających minione lata Szkoły Podstawowej w Ciechowie. Wystawa została przygotowana pod kierunkiem p. Agnieszki Buksy.