Cyfrowa Szkoła u Nas

    Szkoła nasza uczestniczy w pilotażowym projekcie „Cyfrowa Szkoła”. Jest to program pilotażowy do Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Realizacja rządowego programu planowana jest na lata 2013-2016..

 

    Program pilotażowy realizują 402 szkoły podstawowe w Polsce, z tego 20 w województwie dolnośląskim, w tym my. Intencją programu pilotażowego jest wypracowanie optymalnego modelu realizacji programu wieloletniego, w którym szkoły osiągną funkcjonalność cyfrową, a uczniowie i nauczyciele odpowiednie standardy w zakresie stosowania TIK w edukacji.


Projekt „Cyfrowa Szkoła” składa się z czterech obszarów:
• e-szkoła: zaopatrzenie szkół w niezbędną infrastrukturę w zakresie stosowania TIK czyli nowoczesnych pomocy dydaktycznych
• e-uczeń: zapewnienie uczniom z tych szkół dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych
• e-nauczyciel: rozwijanie umiejętności nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK na lekcjach
• e-zasoby edukacyjne (w tym e-podręcznik): stworzenie publicznych elektronicznych zasobów edukacyjnych, w tym bezpłatnych e-podręczników.


    Dzięki udziałowi w programie szkoła nasza wzbogaciła się o nowoczesne pomoce dydaktyczne (m.in. laptopy, tablice interaktywne, wizualizer, projektor), z których uczniowie korzystają w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Ale wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt to dopiero początek drogi do unowocześnienia edukacji i rozwinięcia kompetencji uczniów i nauczycieli. Najważniejsza jest zmiana metod oraz sposobów nauczania i uczenia się. Będziemy dążyć do  wypracowania takich metod, które   przygotowują uczniów do życia we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, gdzie korzystanie z nowoczesnych technologii jest podstawową umiejętnością. Kluczową rolę w programie pełnią nauczyciele, gdyż rozwój kompetencji uczniów może się dokonać tylko poprzez działania kompetentnych nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych z wykorzystania TIK.