Owoce w szkole

Program "Owoce w szkole" wdrażany jest przez Agencję Rynku Rolnego

Realizowany jest w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej.

Celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększanie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania przez działania edukacyjne.

Uczniowie naszej szkoły regularnie otrzymują świeże owoce, warzywa lub sok. W towarzystwie kolegów chętnie je zjadają.

Programowi towarzyszą różne akcje prowadzone na terenie szkoły przez nauczycieli. Uczniowie maja okazję uczestniczyć w konkursach plastycznych, zabawach kulinarnych, lekcjach poglądowych prowadzonych w klasie i na wycieczkach do ogrodu czy sadu. Prowadzone działania dotyczą prawidłowych nawyków żywieniowych, zdrowego stylu życia, estetyki spożywania pokarmów oraz skutków złego odżywiania.