akademia uczniowska

 

Akademia Uczniowska to program Centrum Edukacji Obywatelskiej, który opiera się przede wszystkim na prowadzeniu zajęć dodatkowych w postaci szkolnych kół naukowych z zakresu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych. Podczas zajęć gimnazjaliści planują i przeprowadzają, zgodnie z procedurą naukową, obserwacje, eksperymenty i projekty zespołowe.  

Gimnazjaliści poznają techniki eksperymentalne, planują i przeprowadzają zgodnie z procedurą naukową: obserwacje, eksperymenty i projekty zespołowe (w tym szczególnie projekty wzajemnego nauczania), dotyczące wybranych partii materiału związanych z realizacją podstawy programowej. Intencją programu jest, aby każdy z uczestniczących w nim gimnazjalistów wziął udział w zajęciach szkolnych kół naukowych oraz poprowadził z innymi uczniami projekt, wykorzystujący zdobytą na zajęciach wiedzę, w tym przynajmniej jeden projekt wzajemnego nauczania. Uzupełnieniem uczniowskich kół naukowych są wycieczki edukacyjne do ośrodków akademickich i naukowych.

 

W naszym Gimnazjum w ramach tego programu funkcjonuje szkolne koła naukowe SKN z fizyki. W I semestrze na zajęciach koła naukowego kompetencje kluczowe rozwijali uczniowie klasy I b, a w II semestrze – uczniowie klasy I a.

Na zajęciach SKN uczniowie planują i przeprowadzają doświadczenia z zakresu podstawy programowej z fizyki – przygotowują Kartę pracy oraz sprzęt i materiały konieczne do przeprowadzenia eksperymentu. Następnie przeprowadzają te doświadczenia – opisując je w sposób uporządkowany: hipoteza, obserwacje i spostrzeżenia, weryfikacja hipotezy i podsumowanie – czego się nauczyłam/em.    

Uczniowie klasy I b zaplanowali i przeprowadzili doświadczenia:

  1. Czy zmiana kształtu ciała stałego powoduje zmianę jego objętości?
  2. Od czego zależy szybkość dyfuzji?

oraz lekcję nt. Kiedy ciało jest w równowadze? –wraz ze  sprawdzaniem wiedzy w postaci turnieju grupowego.

Uczniowie klasy I a dotychczas zaplanowali i przeprowadzili doświadczenia:

  1. Jak zmienia się ciśnienie hydrostatyczne przy zmianie głębokości zanurzenia?
  2. Od czego zależy, a od czego nie zależy siła wyporu?

 

W ramach programu Au nasi uczniowie odbyli też wycieczkę do Chorzowa w dn. 27.11.2010r., gdzie:

  1. Zwiedzilinajwiększe i najstarsze polskie planetarium – Planetarium Śląskie.
  2. Wzięli udział w prelekcji pod kopułą planetarium „Niebo jesienne nad Śląskiem”. W niej: Orientacja na sferze niebieskiej, elementy sfery; kierunki świata. Zmiany wyglądu nieba za dnia i w nocy w różnych porach roku. Rozpoznawanie gwiazdozbiorów i planet widocznych na jesiennym i zimowym niebie.
  3. Spotkali się z meteorologiem w Stacji Klimatologicznej (obok Planetarium). Poznali zasady pomiaru: temperatury powietrza i gruntu, wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego, natężenia opadów, prędkości i kierunku wiatrów;budowę i działanie instrumentów pomiarowych;sposób obserwacjizjawisk przyrodniczych typu szron, szadź, itp.
  4. Obejrzeli wystawę„Skarby Ziemi – wystawa minerałów” – przykłady skał występujących w regionie.

Szczególnie cenne były dwa zajęcia - nie do powtórzenia w szkole: 

  1. zajęcia z astronomii przy pełnej wizualizacji sfery niebieskiej,
  2. warsztaty przyrodnicze w stacji meteorologicznej.

Opracowała Grażyna Waczyńska