Kryteria do otrzymania stypendium

Zostały określone kryteria przyznania stypendium za wyniki w nauce i osiagnięcia  sportowe w I okresie roku szk. 2016/2017.

W Gimnazjum do stypendium motywacyjnego uprawnia średnia ocen co najmniej 4,75 i co najmniej dobre zachowanie.

Osiągnięcia sportowe

·       udział w 3 imprezach sportowych i dwa osiągnięcia

Ø  indywidualnie – miejsca 1-3 na szczeblu co najmniej powiatowym  lub

Ø  drużynowo – miejsce 1-3 na szczeblu co najmniej międzypowiatowym oraz

·       co najmniej dobre zachowanie.