REKRUTACJA DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

W dniach 24.02.2020r. – 06.03.2020r. należy złożyć do sekretariatu szkoły zgłoszenie/wniosek
o przyjęcie dziecka do klasy I SP w Ciechowie.

Druki zgłoszenia można pobrać u wychowawcy w przedszkolu lub w sekretariacie SP

(czynny 7.00- 15.00).