zajęcia pozalekcyjne klasy gimnazjalne 2018/2019

 

 

Nauczyciel

FORMA

Kl/Liczba ucz

Dzień, godz lekcyjna

Ewa Adamiak

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

3G

 

pon l.7/co 2 tygodnie

Marzena Sipowicz

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

3G

wtorek l.7